Wise Hotkey v1.2.4.44 – Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin

Like Comment

Wise Hotkey là một chương trình đơn giản và dễ sử dụng có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả sử dụng máy tính của mình. Nó có thể thực hiện việc khởi động nhanh hoặc chuyển nhanh sang bất kỳ ứng dụng, thư mục hoặc trang web nào bằng cách sử dụng các phím tắt.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

HĐH: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, cả 
CPU 32 bit và 64 bit : Pentium 233 MHz trở lên 
RAM: 128 MB trở lên 
Dung lượng đĩa: Không gian tối thiểu của cài đặt cho Wise HotKey là 15 MB

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 - Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 – Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 - Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 – Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 - Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 – Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 - Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 – Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 - Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí
Tải về nhanh Wise Hotkey v1.2.4.44 – Tạo phím tắt để nhanh chóng mở các ứng dụng, trang web và tệp tin Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm.
2. Kích hoạt tệp Activator.exe trong thư mục [email protected] và sau khi chọn tên của phần mềm (Wise Hotkey) từ menu thả xuống Sản phẩm và nhập tên và email mong muốn, nhấp vào nút Patch Host, sau đó Tạo để tạo số sê-ri. Mới được sản xuất.
3. Sau đó nhấp vào nút Kích hoạt để kích hoạt đăng ký và kích hoạt trong phần mềm.
4. Chạy phần mềm và kích hoạt nó nếu cần bằng cách sử dụng số sê-ri được tạo ở bước trước.

Tải về Wise Hotkey v1.2.4.44 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *