Win10 Lite Edition V4 X86

1 Like Comment

Windows.10.Lite.Edition.v4.x86.2017 single links: Douploads:https://douploads.com/skfm2nakwrif Uptobox:http://uptobox.com/icvzpn6m4jrd 4downfiles:https://4downfiles.org/uo0ok2iqss4w Sendit.cloud:https://sendit.cloud/ujjyuol8968p Uploadz:https://uploadz.org/liy2icoanhl4 Uploadx.link:https://uploadx.link/kgg4t5ab5rxz

Windows 10 Lite Edition V4 X86 2017 UEFI+BIOS – Windows 10 gọn nhẹ dành cho máy 32bit

Thông tin bản Windows :

Name:Windows.10.Lite.Edition.v4.x86.2017.ISO
Build Version:15063.608
Arch:x86
Bootable:UEFI+BIOS
Languages:English
Size:1.59 GB
Updates:Septembre 2017
Features:Net 3.5
Edition: Professional
Converted:Install.wim<Install.esd
Preactivated:6 months

Đặc điểm:

Diffrence bewteen win 10 pro and Win 10 Lite edition
Lite Edition Is faster
Lite Edition Better Perfomance
Lite Edition Better Boot Time
Lite Edition Smaller Size ISO
Lite Edition Fast Installation
Lite Edition No More Telemetry
Lite Edition Its Close too LTSB

Các phần đã lượt bỏ

=Removed components=
Removed: Microsoft | volsnap.inf
Removed: 3DBuilder
Removed: Accessibility tools
Removed: Advertising.Xaml
Removed: Auto-Rotation Manager
Removed: AutoPlay
Removed: BingWeather
Removed: BioEnrollment
Removed: Cache and temp files
Removed: Contact Data
Removed: ContactSupport
Removed: ContentDeliveryManager
Removed: Cortana
Removed: CortanaListenUIApp
Removed: DesktopAppInstaller
Removed: DVD Play
Removed: Ease Of Access Themes
Removed: Kernel Debugging
Removed: LockApp
Removed: Manifest Backup (WinSxS\Backup)
Removed: Manual Setup
Removed: Messaging
Removed: Microsoft3DViewer
Removed: MicrosoftEdge
Removed: MicrosoftOfficeHub
Removed: MicrosoftSolitaireCollection
Removed: MicrosoftStickyNotes
Removed: MiracastView
Removed: NET.Native.Framework.1.3
Removed: NET.Native.Runtime.1.3
Removed: NET.Native.Runtime.1.4
Removed: Office.OneNote
Removed: On-Screen maboard (Accessibility tools)
Removed: OneConnect
Removed: OneDrive
Removed: Other Themes
Removed: Paint 3D
Removed: People
Removed: Photos
Removed: PlayReady
Removed: Retail Demo Content
Removed: Screensavers
Removed: Setting Sync
Removed: Shared PC mode
Removed: Skype ORTC
Removed: SkypeApp
Removed: SmartScreen
Removed: Sound Themes
Removed: Sounds (Default)
Removed: Speech TTS
Removed: Steps Recorder
Removed: StorePurchaseApp
Removed: System Restore
Removed: Text prediction
Removed: Tablet PC
Removed: On-Screen maboard (Tablet PC)
Removed: Tips (Get Started)
Removed: Unified Telemetry Client (Asimov)
Removed: User Data Access
Removed: User Data Storage
Removed: VCLibs.140.00
Removed: Volume Shadow Copy
Removed: Wallet
Removed: WindowPicker
Removed: Windows Backup
Removed: Block Level Backup Service Engine
Removed: Windows Biometric Service
Removed: Windows Disc Image Burning Tool
Removed: Windows Error Reporting
Removed: Windows Insider Hub
Removed: Windows Mixed Reality
Removed: Windows Recovery
Removed: Windows System Assessment Tool (WinSAT)
Removed: WindowsAlarms
Removed: WindowsCalculator
Removed: WindowsCamera
Removed: windowscommunicationsapps
Removed: WindowsFeedbackHub
Removed: WindowsMaps
Removed: WindowsSoundRecorder
Removed: WindowsStore
Removed: Xbox App
Removed: XboxGameCallableUI
Removed: XboxGameOverlay
Removed: XboxIdentityProvider
Removed: XboxSpeechToTextOverlay
Removed: ZuneMusic
Removed: ZuneVideo
Removed: Speech Recognition
Removed: Tablet PC

Các phần cập nhật đã gỡ bỏ

Updates Packages Removed:
Update package removed:KBKB777778 | App for contacting Microsoft Support
Update package removed: KBKB777778 | Cortana, text-to-speech, and Narrator for English (US)
Update package removed: KBKB777778 | Cortana, text-to-speech, and Narrator for English (US)
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-enduser-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-WOW64-enduser-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-WOW64-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-enduser-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-avcore-Package
Update package removed: KBKB777778 | Cortana and speech recognition for English (US)
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-WOW64-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-WOW64-enduser-Package
Update package removed: KBKB777778 | Cortana and speech recognition for English (US)
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-TextPrediction-Dictionaries-en-Package
Update package removed: KBKB777778 | Handwriting and pen for English (US)
Update package removed: KBKB777778 | Handwriting and pen for

Video Demo

Làm thế nào để cập nhật

Version:15063.632
Link: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2017/09/windows10.0-kb4040724-x86_0d861eb65291bd947734f006a5222af0a0611825.msu

Tải về Windows.10.Lite.Edition.v4.x86.2017_hoquangdai.com.rar

Fshare.vnOneDrive

Pass giải nén : hoquangdai.com

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm bằng USB

Xem thêm :

 

Link dự phòng

Windows.10.Lite.Edition.v4.x86.2017 single links:

Douploads:https://douploads.com/skfm2nakwrif

Uptobox:http://uptobox.com/icvzpn6m4jrd

4downfiles:https://4downfiles.org/uo0ok2iqss4w

Sendit.cloud:https://sendit.cloud/ujjyuol8968p

Uploadz:https://uploadz.org/liy2icoanhl4

Uploadx.link:https://uploadx.link/kgg4t5ab5rxz

 

*Ghi chú

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *