VoodooPad v5.3.0 MacOSX – Phần mềm quản lý ghi chú cho Mac

Like Comment

VoodooPad là một khu vườn cho những suy nghĩ của bạn. Thực hiện ý tưởng, hình ảnh, danh sách và bất cứ điều gì khác mà bạn cần theo dõi. VoodooPad phát triển cùng bạn, mà không cản trở – không có hàng rào để đưa bạn vào! Nhập ghi chú, đánh dấu các từ hoặc cụm từ quan trọng và tạo trang mới. Kéo và thả các thư mục, hình ảnh, ứng dụng hoặc URL vào VoodooPad – chúng được liên kết giống như trên web. Với tìm kiếm mạnh mẽ, sẽ không có gì bị mất hoặc ngoài tầm với. Bạn càng đặt nhiều vào nó, nó sẽ càng tốt hơn.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS X 10.12 trở lên

Ảnh chụp màn hình

Tải về VoodooPad v5.3.0 MacOSX Link Fshare
Tải về VoodooPad v5.3.0 MacOSX Link Fshare
[/su_box]

Tải về VoodooPad v5.3.0 MacOSX Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *