UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại

13 Likes 1 Comment

Tải xuống UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại

UnHackMe cho phép bạn phát hiện và loại bỏ một thế hệ mới của các chương trình Trojan – Trojans vô hình. UnHackMe là một tiện ích bảo mật rất hữu ích cho hệ điều hành của bạn. 

Chúng được gọi là rootkit Một rootkit là một tập hợp các chương trình mà hacker sử dụng để che giấu sự xâm nhập và nhận quyền truy cập cấp quản trị viên vào mạng máy tính hoặc máy tính. 

Kẻ xâm nhập cài đặt rootkit trên máy tính bằng cách sử dụng hành động của người dùng hoặc bằng cách khai thác lỗ hổng đã biết hoặc bẻ khóa mật khẩu. Rootkit cài đặt một cửa sau để cung cấp cho hacker toàn quyền kiểm soát máy tính. 

Nó ẩn các tập tin, khóa registry và tên quy trình và kết nối mạng từ mắt của bạn. 

Chống virus của bạn không thể phát hiện các chương trình như vậy bởi vì chúng sử dụng nén và mã hóa các tệp của nó.

Các phần mềm mẫu là một rootkit Hacker Defender. Bạn cần sử dụng UnHackMe để phát hiện và loại bỏ Hacker Defender hoặc bản sao của nó.

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

 

UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 - Phần mềm chống phần mềm độc hại
UnHackMe v9.90 Build 690 – Phần mềm chống phần mềm độc hại

 

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm.
2) Sao chép và thay thế nội dung của một trong những tập tin [email protected] / COMSS Phiên bản hoặc tập tin [email protected] / Greatis Phiên bản thư mục. * Thay thế các tập tin trước đó (s).
3. Chạy phần mềm.

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *