TOP 31 KÊNH TỰ HỌC TIẾNG ANH BỔ ÍCH VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

12 Likes Comment

TOP 31 KÊNH TỰ HỌC TIẾNG ANH BỔ ÍCH VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI MẤT GỐC

 Lưu lại học dần nhé

—————————————–
1. Wordhippo – Tra từ vựng theo đặc tính dễ dàng
https://www.wordhippo.com/
2. Vocabulary.co.li – Học từ vựng qua hàng loạt game từ vựng hữu ích
http://www.vocabulary.co.il/
3. Lexipedia
http://www.lexipedia.com/
4-. Lingro
http://lingro.com/
5. Vocab Grabber
http://www.visualthesaurus.com/vocabgrabber/
6. Snappy Words
http://www.snappywords.com/
7. Graphwords – Học thesaurus sinh động với mạng lưới từ vựng
http://graphwords.com/
8. Vocabulary.com – website hữu ích đối cho việc ôn luyện Academic English
https://www.vocabulary.com/
9. BBC Learning English
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
10. Membean
http://membean.com/
11. Quizlet
http://quizlet.com/
12. Manythings
http://www.manythings.org/vocabulary
13. SnappyWords
http://www.snappywords.com/
14. VocabGrabber
http://www.visualthesaurus.com/vocabgrabber/
15. My Vocabulary
https://myvocabulary.com/
16. Waywordradio
https://www.waywordradio.org/category/episodes/
17. Grammarly:
https://www.facebook.com/grammarly
18. English jokes:
https://www.facebook.com/english.jokes
19. BBC Learning English:
https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia
20. VOA Learning English:
https://www.facebook.com/voalearningenglish
21. English Speaking Club:
https://www.facebook.com/EnglishSpeakingClubs
22. English Idioms:
https://www.facebook.com/LearnEnglishGrammarVocabularyIdioms
23. English quotes:
https://www.facebook.com/only.englishquotes
24. Rachel’s English:
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
25. Anglo-Link:
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink
26. JenniferESL:
https://www.youtube.com/user/JenniferESL
27. VOA learning English:
https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish
28. Learn English with Let’s talk:
https://www.youtube.com/user/learnexmumbai
29. English lessons 4U:
https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U
30. Học tiếng Anh Langmaster:
https://www.youtube.com/user/tienganhlangmaster
31. Tiếng Anh giao tiếp Langmaster:
https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *