Tổng hợp Unity Pro 2018/2017 dành cho MacOS

4 Likes Comment

Tải về Tổng hợp Unity Pro 2018/2017 dành cho MacOS Full Miễn Phí

Unity hoặc Unity3D phần mềm là một bộ hoàn chỉnh của thiết kế trò chơi máy tính và phát triển, có tính năng một công cụ trò chơi mạnh mẽ cũng như lập trình tiên tiến và môi trường phát triển. Giao diện người dùng đơn giản của Unity khuyến khích nhiều công ty và người dùng làm nhiều hơn để tạo ra các trò chơi đồ họa và sử dụng ít codec hơn. Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến, sử dụng các đầu ra phần mềm 3D và sự tồn tại của một công cụ vật lý thông minh, bao gồm các tính năng phần mềm Unity Pro.

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Xem tệp Read me.txt hoặc xem bên trang download

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *