Tổng hợp Altair (solidThinking) Suite 2019

4 Likes Comment

Tải về Tổng hợp Altair (solidThinking) Suite 2019 Full Miễn Phí

SolidThinking cho phép các kỹ sư thiết kế, nhà thiết kế sản phẩm và kiến ​​trúc sư tạo ra các khái niệm cấu trúc nhanh chóng và dễ dàng. Phần mềm này có thể giảm chi phí, thời gian phát triển, tiêu thụ nguyên vật liệu và trọng lượng sản phẩm. SolidThinking Evolve là một công cụ mô hình tổng hợp 3D và môi trường dựng hình chất lượng cao cho phép các nhà thiết kế công nghiệp nhanh chóng đánh giá, nghiên cứu và hình dung các thiết kế khác nhau nhanh hơn bao giờ hết.

Tính năng và tính năng SolidThinking Inspire:

 • Công cụ PolyNURBS mới cho phép người dùng tạo ra các thiết kế tùy chỉnh của các kết quả tối ưu hóa topo với hình học NURBS bằng cách sử dụng một quy trình làm việc đơn giản.
 • Nhận dạng dễ dàng Cách tốt nhất để thiết kế là bằng cách so sánh nhiều trạng thái tải trong một bảng bằng cách sử dụng công cụ so sánh kết quả
 • Các loại tải mới cho phép người dùng xử lý nhiệt độ, vận tốc, gia tốc và dịch chuyển tới các điều kiện mô phỏng.
 • Tìm kiếm và trích xuất tấm hai chiều của hình học dày bằng cách sử dụng công cụ mới MidSurface
 • Tạo nhanh một dạng hình học mềm mại và liên tục
 • Tạo hình học polynurbs bằng cách nhấp vào khoảng cách hình dạng hiện tại bằng cách sử dụng công cụ dọc
 • Phản ánh phần được chọn trong toàn bộ màn hình đối xứng bằng công cụ Mirror
 • Thay đổi kích thước các phần đã chọn bằng cách sử dụng công cụ Scale
 • Mô phỏng ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ trên mô hình của bạn bằng công cụ Nhiệt độ
 • Công nghệ Render được cấu trúc lại hoàn toàn và giao diện người dùng

Dánh sách phần mềm trong bộ Altair (solidThinking) Suite 2019

 • Inspire
 • Evolve
 • Activate
 • Compose
 • Embed
 • Click2Cast
 • Click2Form
 • Click2Extrude Metal
 • Click2Extrude Polymer

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Xem tệp Read me.txt bên trong thư mục [email protected]

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *