ThunderSoft Private Secure Disk v8.0.0

3 Likes Comment

Tải xuống ThunderSoft Private Disk Disk v8.0.0 – Phần mềm bảo vệ dữ liệu quan trọng bằng cách tạo một ổ đĩa ảo được mã hóa

ThunderSoft Private Secure Disk  phần mềm ổ đĩa ảo để lưu trữ thông tin cá nhân và tệp. Sau khi bạn đóng ổ đĩa cá nhân, nó sẽ biến mất khỏi trình xem hệ thống. Phần mềm này và ổ đĩa riêng của bạn đều được bảo vệ bằng mật khẩu và không ai có thể mở phần mềm này hoặc ổ đĩa riêng của bạn mà không nhập đúng mật khẩu. Vì vậy, không ai có quyền truy cập vào thông tin quan trọng được lưu trữ ở đó và đó là một giải pháp tuyệt vời để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Private Secure Disk cũng có thể tạo một đĩa riêng có thể thực thi trong ổ USB của bạn để làm cho nó dễ mang theo hơn.

Các tính năng chính của ThunderSoft Private Disk Software :
– Yêu cầu mật khẩu khi mở phần mềm 
– Cần mật khẩu khi mở ổ đĩa riêng 
– Ẩn ổ đĩa cá nhân sau khi đóng 
– Lưu dữ liệu trong một tệp được mã hóa 
– Khả năng tạo ổ đĩa riêng trên Trên USB 
– Khả năng ẩn tập tin và thư mục 
– Khả năng thay đổi giao diện của thư mục 
– Khả năng xóa mật khẩu 

ThunderSoft Private Secure Disk

Private Secure Disk create a virtual disk to storage your personal data. After close your private disk, it will disappear from your computer. This software and your private disk are both password protected, no one can open this software or your private disk without password. It’s a perfect way to keep your personal data safe. This software can also create executable private disk on your USB drive, to make it more portable.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
– Windows Server 2012/2008/2003

 

Tải về nhanh ThunderSoft Private Secure Disk
ThunderSoft Private Secure Disk v8.0.0
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm.
2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
3. Chạy phần mềm

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *