PicturesToExe Deluxe v9.0.22 – Phần mềm tạo Album ảnh

PicturesToExe Deluxe cho phép bạn tạo các trình chiếu ảnh và video ấn tượng cho PC, Mac, DVD và YouTube. Thêm hình ảnh và video clip cùng với tất cả các hiệu ứng: Pan / Zoom /…

3 Likes Comment