BETA CAE Systems v19.0.0 x64

BETA CAE Systems v19.0.0 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems Tên…

7 Likes Comment

BETA CAE Systems v17.1.5 x64

BETA CAE Systems v17.1.5 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems có trụ…

7 Likes 1 Comment

3D-Coat v4.8.20 x64

3D-Coat v4.8.20 x64 – Thiết kế và xây dựng ký tự 3-D Nhà thiết kế có thể dễ dàng tạo ra thiết kế độc đáo bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên…

6 Likes Comment

MapleSim v2018.1 x86 / x64

MapleSim v2018.1 x86 / x64 – Phần mềm mô phỏng MapleSim là một phần mềm mô phỏng và mô phỏng độc đáo được phát triển bởi MapleSoft. Phần mềm này có một số lĩnh vực mô phỏng và…

6 Likes Comment

Alibre Design Expert v2018.0.1 x64

Alibre Design Expert v2018.0.1 x64 – Thiết kế và mô hình hóa 3D các thành phần công nghiệp Alibre Design là một ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật 3D trong 20 năm qua, mỗi người dùng…

7 Likes Comment

MSC Patran v2018.0.0 x64

MSC Patran v2018.0.0 x64 – Phần mềm tạo mẫu bằng phân tích phần tử hữu hạn Phần mềm MSC Patran Engineering là một máy Mac ba chiều, một kiến ​​trúc mở và tất cả-trong-một, với đồ họa tương tác, một môi trường CAE…

3 Likes Comment

Schlumberger OLGA v2017.2 x64

Schlumberger OLGA v2017.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích chu trình đa pha Bên cạnh đó, mô phỏng thoáng qua, dự báo động hệ thống như biến theo thời gian, tốc độ,…

3 Likes Comment

PSE gPROMS ModelBuilder v4.2.0.54968

Tải xuống PSE gPROMS ModelBuilder v4.2.0.54968 – Phần mềm nâng cao để xây dựng, xác thực và chạy các mô hình quy trình động và ổn định gPROMS ModelBuilder là một môi trường cho các modeller…

5 Likes Comment

CorelCAD 2018.5

Tải xuống CorelCAD 2018.5 v18.2.1.3100 x86 / x64 – Phần mềm thiết kế CAD CorelCAD là một phần mềm thiết kế kỹ thuật mạnh mẽ cho Corel Corel Products. Phần mềm này có các công cụ và tính năng tiêu…

9 Likes Comment

VRED Design + Professional + Presenter

Tải xuống Autodesk VRED Design + Professional 2019.0.1 + Presenter 2019 x64 Phần mềm Autodesk VRED Design , một phần của giải pháp Autodesk cho Prototyping kỹ thuật số, là một công cụ thăm dò và…

2 Likes Comment