dslrBooth Photo booth Professional v5.29.0710.1

Tải xuống dslrBooth Photo booth Professional v5.29.0710.1 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho máy ảnh DSLR dslrBooth Photo Booth Pro Camera Pro được kết nối với máy ảnh DSLR (digital camera ống kính đơn) vào máy…

12 Likes Comment

MiniTool Partition Wizard v11.5 Technician

Tải xuống MiniTool Partition Wizard v11.5 Technician – Phần mềm phân vùng đĩa cứng MiniTool Partition Wizard  một ứng dụng để làm việc với các phân vùng đĩa cứng, bao gồm tích hợp phân vùng,…

Like Comment

QuarkXPress 2015 v11.0

Tải xuống QuarkXPress 2015 v11.0 – Phần mềm bố trí dễ dàng và chuyên nghiệp QuarkXPress là một phần mềm mạnh mẽ để kết hợp viết, chỉnh sửa và ký tự Trung Quốc với màu sắc và hình ảnh…

Like Comment

QuarkXPress 2016 v12.2.28361 x64

Tải xuống QuarkXPress 2016 v12.2.28361 x64 – Phần mềm bố trí dễ dàng và chuyên nghiệp QuarkXPress là một phần mềm mạnh mẽ để kết hợp viết, chỉnh sửa và ký tự Trung Quốc với màu sắc và hình…

Like Comment

QuarkXPress 2017 v13.2 x64

Tải xuống QuarkXPress 2017 v13.2 x64 – Phần mềm bố trí dễ dàng và chuyên nghiệp QuarkXPress là một phần mềm mạnh mẽ để kết hợp viết, chỉnh sửa và ký tự Trung Quốc với màu sắc và hình…

Like Comment

QuarkXPress v10.0.0.2

Tải xuống QuarkXPress v10.0.0.2 – Phần mềm bố trí dễ dàng và chuyên nghiệp QuarkXPress là một phần mềm mạnh mẽ để kết hợp viết, chỉnh sửa và ký tự Trung Quốc với màu sắc và hình ảnh để…

1 Like Comment

QuarkXPress 2018 v14.2.1 MacOSX

Tải xuống QuarkXPress 2018 v14.2.1 MacOSX – Phần mềm bố trí dễ dàng và chuyên nghiệp cho Mac QuarkXPress là một phần mềm mạnh mẽ để kết hợp viết, chỉnh sửa và ký tự Trung Quốc với màu sắc…

1 Like Comment

QuarkXPress 2019 v15.0 x64

Tải xuống QuarkXPress 2019 v15.0 x64 – Phần mềm bố trí dễ dàng và chuyên nghiệp QuarkXPress là một phần mềm mạnh mẽ để kết hợp viết, chỉnh sửa và ký tự Trung Quốc với màu sắc và hình…

Like Comment

Google Android Studio IDE v3.4.2 Build 183.5692245 Win/Mac/Linux

Tải xuống Google Android Studio IDE v3.4.2 Build 183.5692245 Win/Mac/Linux – Phần mềm lập trình Android Google Android Studio là một dự án mới của Google. Ứng dụng này là một môi trường mới để lập trình Android dựa…

Like Comment