MATLAB R2012b v8.0 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

15 Likes Comment

MATLAB R2010b v7.11 x86 / x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

14 Likes Comment

MATLAB R2008b v7.7 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

12 Likes 5 Comments

MATLAB R2009b v7.9 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

10 Likes 2 Comments

MATLAB R2014b v8.4 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

21 Likes Comment

MATLAB R2018b v9.5 x64 Win/Linux

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

28 Likes 8 Comments

ProsimgraphsPro v10.3

ProsimgraphsPro v10.3 – Phần mềm thực hiện tính toán, mô phỏng và đánh giá các hợp chất hóa học Làm việc trong lĩnh vực khoa học hoặc kỹ thuật có thể là một thách thức…

8 Likes Comment

EquationsPro v10.3

Tải về EquationsPro v10.3 – Phương trình toán học và toán học Phần mềm EquationsPro cung cấp một loạt các công cụ kỹ thuật để giải quyết, thể hiện, hoặc giải thích các vấn đề kỹ thuật…

6 Likes Comment

DataPro v10.3

Tải xuống DataPro v10.3 – Phần mềm thực hiện các phép tính hóa học DataPro cung cấp một bộ sưu tập lớn dữ liệu và dữ liệu cho hơn 3000 yếu tố và thành phần hóa…

4 Likes Comment