ESI VA One v2018.0 x64 + CAD Import Modules

  ESI VA One là môi trường duy nhất bạn cần cho thiết kế và mô phỏng âm thanh. Cho dù bạn đang mô phỏng tổn thất truyền âm của tường lửa ô tô hoặc tạo mô…

5 Likes Comment

Dlubal SHAPE-THIN v8.19.01 x64

Tải xuống Dlubal SHAPE-THIN v8.19.01 x64 – Phân tích ứng suất và phần mềm thiết kế nhựa mỏng SHAPE-THIN là một sản phẩm mạnh mẽ của Dlubal , một phần mềm chuyên dụng để mô tả đặc điểm của các phần mở…

Like Comment

Aquaveo GMS Premium v10.4.5 x64 + v10.3.2 x86 + Tutorials

Tải xuống Hướng dẫn Aquaveo GMS Premium v10.4.5 x64 + v10.3.2 x86 + Tutorials – Phần mềm mô hình nước đầu nguồn và nước ngầm GMS Premium là sản phẩm của phần mềm Aquaveo với giao diện người dùng đồ…

Like Comment

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2017 x86/x64

Tải xuống Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2017 x86 / x64 – Bộ phần mềm thiết kế 2D và 3D AutoCAD Inventor LT Suite thực sự là một gói gồm hai phần mềm AutoCAD LT và Inventor LT…

1 Like Comment

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 x64

Tải xuống Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 x64 – Bộ phần mềm thiết kế 2D và 3D AutoCAD Inventor LT Suite thực sự là một gói gồm hai phần mềm AutoCAD LT và Inventor LT đi kèm…

Like Comment

Autodesk AutoCAD Inventor LT 2019 x64

Tải xuống Autodesk AutoCAD Inventor LT 2019 x64 – Bộ sưu tập phần mềm thiết kế 2D và 3D AutoCAD Inventor LT Suite thực sự là một gói gồm hai phần mềm AutoCAD LT và Inventor LT đi…

2 Likes Comment

Autodesk Inventor Tolerance Analysis 2020.1 x64

Tải xuống Autodesk Inventor Tolerance Analysis 2020.1 x64 – Plugin phân tích dung sai của nhà phát minh Autodesk Tolerance Inventor là một phần mềm để phân tích dung sai được thiết kế để điều tra tác…

1 Like Comment

Dlubal RFEM v5.19.01 x64

Tải xuống Dlubal RFEM v5.19.01 x64 – Phần mềm phân tích và thiết kế phần tử hữu hạn RFEM là một phần mềm được phát triển bởi Dlubal, được phát triển đặc biệt để thực hiện tính…

3 Likes Comment

Dlubal RSTAB v8.19.01 x64

Dlubal RSTAB v8.19.01 x64 – Phần mềm phân tích cấu trúc và thiết kế 3D RSTAB là một phần mềm được phát triển bởi Dlubal, được phát triển đặc biệt để thiết kế và phân tích các…

1 Like Comment