RomaxDesigner v14.5

Tải xuống RomaxDesigner v14.5 – Mô phỏng và phân tích phần mềm của cuộn cảm điện cơ RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các hệ thống cơ điện và cơ…

Like Comment

RomaxDesigner R17 (Update 13) Build 149

Tải xuống RomaxDesigner R17 (Cập nhật 13) Build 149 – Mô phỏng và phân tích ổ đĩa cảm ứng hệ thống cơ điện RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các…

Like Comment

3DF Zephyr Aerial v4.300 x64 + Lite v4.500

Tải xuống 3DF Zephyr Aerial v4.300 x64 + Lite v4.500 – Phần mềm mô hình 3D sử dụng hình ảnh Phần mềm 3DF Zephyr tự động tạo các mô hình ảnh 3D. Quá trình này hoàn toàn tự động và không yêu…

2 Likes Comment

CorelCAD 2014.0 Build 13.8.12 x64

Tải xuống CorelCAD 2014.0 Build 13.8.12 x64 – Phần mềm thiết kếCAD CorelCAD ProThiết kế kỹ thuật mạnh mẽ từ các sản phẩm của công ty Corel. Phần mềm này có các tính năng và công cụ…

1 Like Comment

CorelCAD 2015.5 build 15.2.1.2037 x86/x64

Tải xuống CorelCAD 2015.5 build 15.2.1.2037 x86/x64 – Phần mềm thiết kếCAD CorelCAD ProThiết kế kỹ thuật mạnh mẽ từ các sản phẩm của công ty Corel. Phần mềm này có các tính năng và công cụ…

Like Comment

CorelCAD 2016.5 build 16.2.1.3056 x86/x64

Tải xuống CorelCAD 2016.5 build 16.2.1.3056 x86/x64 – Phần mềm thiết kế CAD CorelCAD ProThiết kế kỹ thuật mạnh mẽ từ các sản phẩm của công ty Corel. Phần mềm này có các tính năng và công…

2 Likes Comment

CorelCAD 2017.5 Build 17.2.1.3045 x86/x64

Tải xuống CorelCAD 2017.5 Build 17.2.1.3045 x86/x64 – Phần mềm thiết kếCAD CorelCAD ProThiết kế kỹ thuật mạnh mẽ từ các sản phẩm của công ty Corel. Phần mềm này có các tính năng và công cụ…

1 Like Comment

CorelCAD 2018.5 v18.2.1.3100 x86/x64

Tải xuống CorelCAD 2018.5 v18.2.1.3100 x86/x64 – Phần mềm thiết kếCAD CorelCAD ProThiết kế kỹ thuật mạnh mẽ từ các sản phẩm của công ty Corel. Phần mềm này có các tính năng và công cụ tiêu…

2 Likes 2 Comments

CorelCAD 2019 v19.1.1.2035 x86/x64

Tải xuống CorelCAD 2019 v19.1.1.2035 x86/x64 – Phần mềm thiết kếCAD CorelCAD ProThiết kế kỹ thuật mạnh mẽ từ các sản phẩm của công ty Corel. Phần mềm này có các tính năng và công cụ tiêu…

1 Like Comment