Autodesk HSMWorks 2019.1 Build R2.43091 x64 cho SolidWorks

Autodesk HSMWorks 2019.1 Build R2.43091 x64 cho SolidWorks – Plug-in Machine Tools cho Solidwoks Autodesk HSMWorks sản phẩm từ Autodesk là một CAM giải pháp tích hợp đầy đủ các phần mềmSolidWorks (SolidWorks) cung cấp dưới dạng…

8 Likes Comment

Trọn bộ Tech RISA-3D/2D/Connection/Floor/Foundation

RISA Tech RISA-3D v16.0.5 + RISA-2D v16.01 + RISAConnection v8.01 + RISAFloor v12.03 + RISAFoundation v10.03 x64 – Bộ công cụ thiết kế và phân tích công cụ RISA cung cấp tích hợp liền mạch giữa…

1 Like Comment

Siemens Solid Edge Technical Publications 2019 x64

Siemens Solid Edge Technical Publications 2019 x64 – Tài liệu và hướng dẫn về phần mềm sản xuất 3D cho các sản phẩm kinh doanh khác nhau Phần mềm này có mức độ phối hợp…

6 Likes Comment

CorelCAD 2018.5

Tải xuống CorelCAD 2018.5 v18.2.1.3100 x86 / x64 – Phần mềm thiết kế CAD CorelCAD là một phần mềm thiết kế kỹ thuật mạnh mẽ cho Corel Corel Products. Phần mềm này có các công cụ và tính năng tiêu…

9 Likes Comment

AVEVA Marine v12.1 SP4.29

Tải xuống AVEVA Marine v12.1 SP4.29 – Thiết kế và sản xuất phần mềm tiên tiến của tàu và cấu trúc biển AVEVA Marine là một bộ phần mềm tích hợp cho việc thiết kế và…

7 Likes Comment

AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3

Tải xuống AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3 – Thiết kế phần mềm nâng cao, mô hình hóa và phân tích cấu trúc của các ngành công nghiệp dầu khí và hóa dầu AVEVA Bocad cung cấp năng…

7 Likes Comment

PowerMill Ultimate 2018.1.5 x64

Tải xuống Autodesk PowerMill Ultimate 2018.1.5 x64 Autodesk PowerMill Ultimate 2018.1.5 x64 Phần mềm Autodesk PowerMill® CAM cung cấp các chiến lược phay toàn diện cho gia công tốc độ cao và 5 trục. Nhận các công…

6 Likes Comment

PowerInspect Ultimate 2018.2.1

Tải xuống Autodesk PowerInspect Ultimate 2018.2.1 x64 – Phần mềm chuyên dùng cho đo lường và đo lường 3D của các bộ phận công nghiệp Autodesk PowerInspect Ultimate 2018.2.1 x64 Autodesk PowerInspect® giúp kiểm tra các…

7 Likes Comment

Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0

Tải xuống Autodesk Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0 x64 – Phần mềm vẽ và vẽ 3D cho máy in 3D Autodesk Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0 x64 Netfabb Autodesk tập…

5 Likes Comment
Autodesk Navisworks Manage 2018 x64

Navisworks Manage 2018

Tải xuống Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 – Phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng và thiết kế cấu trúc và không gian liên vùng Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 Autodesk Navisworks giúp cho phép phối…

6 Likes Comment