Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95

Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95 – Phần mềm thiết kế và bố cục cho một loạt các mô hình 3D Rizom-Lab là phần mềm bản đồ UV được sử dụng trên toàn thế…

14 Likes Comment

Planetside Terragen Professional v4.2.10 x64

Planetside Terragen Professional v4.2.10 x64 – Phần mềm thiết kế và dựng hình môi trường tự nhiên Terragen là một phần mềm rất mạnh mẽ để dựng hình và thiết kế môi trường tự nhiên, cho phép bạn mô…

4 Likes Comment

Altair Inspire Form v2018.2 x64

Altair Inspire Form (trước đây là solidThinking Click2Form) v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho thao tác nhấn Altair Inspire Mẫu trước đây đã được phát hành solidThinking Click2Form, các ứng dụng của CAD…

7 Likes Comment

VariCAD 2018 v2.05

VariCAD 2018 v2.05 – Phần mềm thiết kế hai chiều và 3D cho các kỹ sư cơ khí VariCAD là một trong những phần mềm thiết kế kỹ thuật cho thiết kế 3D và 3D cho Mac Enics. VariCAD là một…

7 Likes Comment

Trọn bộ Tech RISA-3D/2D/Connection/Floor/Foundation

RISA Tech RISA-3D v16.0.5 + RISA-2D v16.01 + RISAConnection v8.01 + RISAFloor v12.03 + RISAFoundation v10.03 x64 – Bộ công cụ thiết kế và phân tích công cụ RISA cung cấp tích hợp liền mạch giữa…

1 Like Comment

Newtek Lightwave 3D v2018.0.5 Build 3068 x64 + Full Content

Newtek Lightwave 3D v2018.0.5 Build 3068 x64 + Full Content – Phần mềm mô hình hóa, hoạt hình và kết xuấ Newtek LightWave 3D là một ứng dụng rất thú vị để tạo hoạt ảnh ba chiều với chức…

9 Likes Comment

Siemens Solid Edge Technical Publications 2019 x64

Siemens Solid Edge Technical Publications 2019 x64 – Tài liệu và hướng dẫn về phần mềm sản xuất 3D cho các sản phẩm kinh doanh khác nhau Phần mềm này có mức độ phối hợp…

6 Likes Comment

Siemens Solid Edge ST9 MP15 x64

Siemens Solid Edge ST9 MP15 x64 + Thư viện các bộ phận tiêu chuẩn – Thiết kế 3D, mô phỏng và sản xuất linh kiện tiên tiến Solid Edge sản phẩm mạnh mẽ Siemens chắc chắn…

5 Likes Comment

Siemens Solid Edge 2019 Build 219.0.0.091 x64

Siemens Solid Edge 2019 Build 219.0.0.091 x64 + Standard Parts Libraries + Help Collection + SPLM Documentation Serve – Thiết kế 3D, mô phỏng và sản xuất thành phần nâng cao Solid Edge sản phẩm mạnh…

2 Likes Comment

L3DT Pro v16.05 x86 / x64

Tải xuống L3DT Pro v16.05 x86 / x64 – Phần mềm thiết kế bản đồ mặt đất L3DT là một ứng dụng Windows để tạo bản đồ địa hình nhân tạo và kết cấu. Nó…

7 Likes Comment