Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95

Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95 – Phần mềm thiết kế và bố cục cho một loạt các mô hình 3D Rizom-Lab là phần mềm bản đồ UV được sử dụng trên toàn thế…

14 Likes Comment

NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta

NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta – Phần mềm thiết kế nội thất và gia đình DreamPlan là một phần mềm thiết kế đồ họa cho các tòa nhà dân cư và dân cư. Nó cung cấp các tính năng như kết cấu,…

21 Likes Comment

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64 + Tài liệu – Phần mềm mô phỏng cho các mô hình kỹ thuật MSC Apex thay vì các yếu tố trừu tượng, kỹ sư cho phép thao tác…

17 Likes Comment

DriveWorks Pro v16.0 SP0 cho SolidWorks 2010-2018 x86 / x64

DriveWorks Pro v16.0 SP0 cho SolidWorks 2010-2018 x86 / x64 – Quy trình thiết kế phần mềm tự động hóa Các sản phẩm công nghiệp cho sản xuất sản phẩm tùy chỉnh Đó là lý…

6 Likes Comment

Artensoft Photo Collage Maker Pro v2.0.129

Artensoft Photo Collage Maker Pro v2.0.129 – Phần mềm tạo ảnh ghép Artensoft Photo Collage Maker Pro là một ứng dụng để kết hợp các bức ảnh khác nhau và tạo ra các ảnh ghép hấp dẫn và ngoạn mục. Bằng…

6 Likes Comment

Altair Inspire v2018.3.0.10526 x64

Altair Inspire (SolidThinking Inspire) v2018.3.0.10526 x64 – Thiết kế Cơ khí Phần mềm Altair Inspire trước đây SolidThinking Inspire đã được phát hành phiên bản của phần mềm cho mô hình ba chiều và cung Solidthinking Solidthinking…

8 Likes Comment

3D-Coat v4.8.20 x64

3D-Coat v4.8.20 x64 – Thiết kế và xây dựng ký tự 3-D Nhà thiết kế có thể dễ dàng tạo ra thiết kế độc đáo bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên…

6 Likes Comment

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019 – Trình tạo mô phỏng khói, bụi và hạt Các phần mềm Autodesk 3ds Max là chuyên nghiệp và Pyrfth là nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ sử dụng các…

6 Likes Comment

Serif Affinity Designer v1.6.5.119 x64

Serif Affinity Designer v1.6.5.119 x64 – Phần mềm thiết kế đồ họa vector Phần mềm Serif Affinity thiết kế là hình thức nhanh nhất, chính xác nhất và hầu hết các công cụ thiết kế đồ họa vector, nếu…

3 Likes 1 Comment

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64 – Phần mềm đo lường 3D PolyWorks là một phần mềm mạnh mẽ cho đo lường (3D metrology). Sử dụng công nghệ 3D điểm và điểm đám mây duy nhất cũng như MacCá…

6 Likes Comment