ANSYS Products v18.2 x64

Phần mềm AnsysKhả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật khác nhau như nhiệt, chất lỏng, từ tính, tĩnh điện, điện, cấu trúc, rung động, tĩnh và vân vân. Ansys là một phần mềm mô phỏng…

13 Likes 20 Comments

ANSYS Products v16.2 x64

Phần mềm Ansys Khả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật khác nhau như nhiệt, chất lỏng, từ tính, tĩnh điện, điện, cấu trúc, rung động, tĩnh và vân vân. Ansys là một phần mềm mô…

10 Likes 7 Comments

ANSYS Products v15.0.7 x86 / x64

Phần mềm Ansys Khả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật khác nhau như nhiệt, chất lỏng, từ tính, tĩnh điện, điện, cấu trúc, rung động, tĩnh và vân vân. Ansys là một phần mềm mô…

13 Likes 2 Comments

ANSYS Products v17.2 x64

Phần mềm AnsysKhả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật khác nhau như nhiệt, chất lỏng, từ tính, tĩnh điện, điện, cấu trúc, rung động, tĩnh và vân vân. Ansys là một phần mềm mô phỏng…

8 Likes 2 Comments
[GGD + Fshare] Tải xuống solidThinking Design Suite 2016.1.5556 x64 - Cơ Khí - Chế tạo và Sản xuất

solidThinking Design Suite 2016

solidThinking Design Suite 2016.1.5556 x64 – Cơ Khí – Chế tạo và Sản xuất Tải xuống solidThinking Design Suite 2016.1.5556 x64 – Cơ Khí – Chế tạo và Sản xuất Từ bản phác thảo của…

7 Likes Comment
SolidThinking Evolve v9.0 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt chi tiết

SolidThinking Evolve v9.0

SolidThinking Evolve v9.0 (32bit&64bit) – Phần mềm dành cho kỹ sư cơ khí SolidThinking Evolve v9.0 Tải về SolidThinking Evolve v9.0 – Cơ khí – Sản xuất và Sản xuất SolidThinking là một phần mềm…

6 Likes Comment
SolidThinking Suite 2016.1.5559 x64 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt

SolidThinking Suite 2016

SolidThinking Suite 2016.1.5559 x64 -Phần mềm dành cho Cơ khí – Sản xuất SolidThinking Suite 2016.1.5559 x64 SolidThinking là một phần mềm cho mô hình 3D và vẽ. Với phần mềm này bạn có thể…

5 Likes Comment
SolidThinking Evolve 2017.3.2 x64 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt

SolidThinking Evolve 2017

SolidThinking Evolve 2017.3.2 x64 –  Phần mềm chuyên dùng cho Cơ Khí – Chế Tạo và Sản Xuất SolidThinking Evolve 2017.3.2 x64 –  Phần mềm chuyên dùng cho Cơ Khí – Chế Tạo và Sản…

6 Likes Comment
SolidThinking Evolve 2016.2.6160 x64 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt

SolidThinking Evolve 2016

SolidThinking Evolve 2016.2.6160 x64 – Phần mềm chuyên dùng cho Cơ Khí – Chế Tạo và Sản Xuất SolidThinking Evolve 2016.2.6160 x64 – Phần mềm chuyên dùng cho Cơ Khí – Chế Tạo và Sản…

7 Likes Comment