Acronis Snap Deploy v5.0.1924 + Bootable ISO

Tải xuống Acronis Snap Deploy v5.0.1924 + ISO có thể khởi động – Phần mềm cấu hình đa máy tính có cùng hệ điều hành và cài đặt Nếu bạn đang làm quản lý, quản…

3 Likes Comment

Acronis True Image 2018 + Bootable ISO

Tải xuống Acronis True Image 2018 Build 10410 + 2018 Build 12510 Bootable – Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu Sao lưu thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng…

6 Likes Comment

Acronis True Image 2019 Build 14610 + Bootable ISO

Tải xuống Acronis True Image 2019 Build 14610 + Bootable ISO – Phần mềm sao lưu và khôi phục Sao lưu thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người dùng máy…

2 Likes Comment

Acronis Disk Director v12.5 Build 163 Home + Server + v12.0 Build 3297 BootCD

Tải xuống Acronis Disk Director v12.5 Build 163 Home + Server + v12.0 Build 3297 BootCD – Phần mềm quản lý và phân vùng đĩa cứng Nếu bạn muốn tối đa hóa ổ cứng của…

4 Likes Comment

Acronis Backup Advanced v11.7.50088 Universal Restore + Bootable ISO

Tải xuống Acronis Backup Advanced v11.7.50088 Universal Restore + Bootable ISO – Sao lưu và khôi phục thông tin hệ thống Acronis Backup là một trong những sản phẩm tuyệt vời của công ty Acronis cung…

Like Comment

Calibre v3.46.0 x86/x64

Tải xuống Calibre v3.46.0 x86/x64 – Phần mềm quản lý thư viện số: Xem, chuyển đổi và phân loại sách điện tử Sử dụng phần mềm Calibre để sắp xếp trình đọc sách điện tử của bạn và thực hiện…

6 Likes Comment

Telerik Test Studio R2 v2019.2.619.0 + Dev Edition

Tải xuống Telerik Test Studio R2 v2019.2.619.0 + Dev Edition – Phần mềm kiểm tra dự án lập trình tự động Bài thuyết trình cuối cùng của một dự án phần mềm cho khách hàng, đặc biệt…

2 Likes Comment

ManageEngine ADAudit Plus v6.0.0 Build 6002 Professional

Tải xuống ManageEngine ADAudit Plus v6.0.0 Build 6002 Professional – Phần mềm đánh giá và báo cáo về tất cả các thành phần Active Directory đang hoạt động ManageEngine ADAudit Plus là một công cụ phần…

2 Likes Comment

DameWare Mini Remote Control v12.1.0.89 x64 + v12.1.0.34 x86

Tải xuống DameWare Mini Remote Control v12.1.0.89 x64 + v12.1.0.34 x86 – Phần mềm điều khiển từ xa mạnh mẽ và linh hoạt cho hệ điều hành Windows Các ứng dụng điều khiển từ xa…

5 Likes Comment