Calibre v3.46.0 x86/x64

Tải xuống Calibre v3.46.0 x86/x64 – Phần mềm quản lý thư viện số: Xem, chuyển đổi và phân loại sách điện tử Sử dụng phần mềm Calibre để sắp xếp trình đọc sách điện tử của bạn và thực hiện…

6 Likes Comment

Telerik Test Studio R2 v2019.2.619.0 + Dev Edition

Tải xuống Telerik Test Studio R2 v2019.2.619.0 + Dev Edition – Phần mềm kiểm tra dự án lập trình tự động Bài thuyết trình cuối cùng của một dự án phần mềm cho khách hàng, đặc biệt…

2 Likes Comment

ManageEngine ADAudit Plus v6.0.0 Build 6002 Professional

Tải xuống ManageEngine ADAudit Plus v6.0.0 Build 6002 Professional – Phần mềm đánh giá và báo cáo về tất cả các thành phần Active Directory đang hoạt động ManageEngine ADAudit Plus là một công cụ phần…

2 Likes Comment

DameWare Mini Remote Control v12.1.0.89 x64 + v12.1.0.34 x86

Tải xuống DameWare Mini Remote Control v12.1.0.89 x64 + v12.1.0.34 x86 – Phần mềm điều khiển từ xa mạnh mẽ và linh hoạt cho hệ điều hành Windows Các ứng dụng điều khiển từ xa…

5 Likes Comment

LizardSystems Change MAC Address v3.5.0.134

Tải xuống LizardSystems Change MAC Address v3.5.0.134 – Phần mềm thay đổi địa chỉ MAC trên mạng Trong các cuộc thảo luận mạng với địa chỉ vật lý của Địa chỉ MAC, chúng tôi thấy rằng nó…

3 Likes Comment

NetLimiter Pro v4.0.50.0

Tải xuống NetLimiter Pro v4.0.50.0 – Kiểm soát và quản lý phần mềm lưu lượng mạng Trong nhiều trường hợp, nhu cầu kiểm soát tốc độ Internet và quản lý phân phối của nó trong các…

10 Likes Comment

LizardSystems Find MAC Address v6.7.0 Build 228

Tải xuống LizardSystems Find MAC Address v6.7.0 Build 228 – Tìm địa chỉ mac của máy tính trên mạng LizardSystems Find MAC Address là một công cụ mạnh mẽ để định vị địa chỉ MAC của…

6 Likes Comment
NetBeans IDE v8.2 + Java Development Kit SE (JDK) V8 Cập nhật 141 Fshare

NetBeans IDE v11.0 + Java SE Development Kit (JDK) v12.0.2 x64 + v8 Update 181 x86/x64

Tải xuống NetBeans IDE v11.0 + Java SE Development Kit (JDK) v12.0.2 x64 + v8 Update 181 x86/x64 – Môi trường lập trình Java NetBeans IDE cung cấp một môi trường phát triển miễn phí mã…

1 Like Comment

Plagius Professional v2.4.33655.27

Tải xuống Plagius Professional v2.4.33655.27 – Phần mềm quét văn bản để phát hiện hành vi đạo văn Khi bạn cần thường xuyên đánh giá nhiều tài liệu khoa học và văn bản, bạn có…

6 Likes Comment