MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64

MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64 – Phần mềm MATLAB, ngôn ngữ tính toán kỹ thuật và biểu đồ nâng cao MATLAB MathWorks sản phẩm là một trong những mạnh nhất phần mềm để tính toán số học…

22 Likes Comment

JetBrains Rider v2018.2 x64

JetBrains Rider v2018.2 x64 – Môi trường phát triển Rider JetBrains Rider là một nền tảng .NET IDE dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper.  Hỗ trợ hầu hết các loại dự án .NET  Rider hỗ…

11 Likes Comment

BETA CAE Systems v19.0.0 x64

BETA CAE Systems v19.0.0 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems Tên…

7 Likes Comment

BETA CAE Systems v17.1.5 x64

BETA CAE Systems v17.1.5 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems có trụ…

7 Likes 1 Comment

Hard Disk Sentinel Pro v5.30

Hard Disk Sentinel Pro v5.30 – Phần mềm theo dõi và sửa chữa ổ đĩa cứng Hard Disk Sentinel là một ứng dụng để theo dõi và xử lý sự cố ổ cứng hỗ trợ ổ đĩa…

3 Likes 2 Comments

Altair Inspire Extrude Polymer / Metal v2018.2 x64

Altair Inspire Extrude (Trước đây là SolidThinking Click2Extrude) Polymer / Metal v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho khuôn đùn Altair Inspire Extrude (ex Click2Extrude) Kim loại / Polymer. Inspire Extrude Metal và…

9 Likes Comment

Altair Inspire Form v2018.2 x64

Altair Inspire Form (trước đây là solidThinking Click2Form) v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho thao tác nhấn Altair Inspire Mẫu trước đây đã được phát hành solidThinking Click2Form, các ứng dụng của CAD…

7 Likes Comment

Trọn bộ Tech RISA-3D/2D/Connection/Floor/Foundation

RISA Tech RISA-3D v16.0.5 + RISA-2D v16.01 + RISAConnection v8.01 + RISAFloor v12.03 + RISAFoundation v10.03 x64 – Bộ công cụ thiết kế và phân tích công cụ RISA cung cấp tích hợp liền mạch giữa…

1 Like Comment

Msc Easy5 v2018 x64

Msc Easy5 v2018 x64 – Kiểm soát và mô phỏng tất cả các loại hệ thống với sơ đồ đồ họa Máy bay kỹ thuật, phương tiện, thiết bị nông nghiệp và các hệ thống…

12 Likes Comment

IBM SPSS Statistics v25.0 HF001 IF007 x86/x64

IBM SPSS Statistics v25.0 HF001 IF007 x86/x64 – Phần mềm phân tích thống kê nâng cao Phần mềm thống kê hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức kinh doanh, chính phủ, nghiên cứu và…

12 Likes Comment