WinCatalog 2019 v19.0.0.707

Tải xuống WinCatalog 2019 v19.0.0.707 – Phần mềm để liệt kê và tải xuống đĩa CD và DV Nếu bạn cũng là một trong những người có bộ sưu tập CD và DVD lớn và…

15 Likes Comment

Altium Designer v18.0.9 Build 584

Phần mềm Altium Designer là một phần mềm mạnh mẽ để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch analog và thiết kế mạch kỹ thuật số. Một trong những lợi ích của phần…

14 Likes 1 Comment

Altium Designer v16.1.11 Build 255

Phần mềm Altium Designer , PROTEL DXP, là một phần mềm mạnh mẽ được thiết kế để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch tương tự và một số mạch kỹ thuật số. Một…

6 Likes Comment

MATLAB R2012b v8.0 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

11 Likes Comment

MATLAB R2010b v7.11 x86 / x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

10 Likes Comment

MATLAB R2008b v7.7 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

9 Likes 3 Comments

MATLAB R2009b v7.9 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

7 Likes 2 Comments

MATLAB R2014b v8.4 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

12 Likes Comment

MATLAB R2018b v9.5 x64 Win/Linux

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

26 Likes 8 Comments