NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta

NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta – Phần mềm thiết kế nội thất và gia đình DreamPlan là một phần mềm thiết kế đồ họa cho các tòa nhà dân cư và dân cư. Nó cung cấp các tính năng như kết cấu,…

21 Likes Comment

MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64

MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64 – Phần mềm MATLAB, ngôn ngữ tính toán kỹ thuật và biểu đồ nâng cao MATLAB MathWorks sản phẩm là một trong những mạnh nhất phần mềm để tính toán số học…

22 Likes Comment

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64 + Tài liệu – Phần mềm mô phỏng cho các mô hình kỹ thuật MSC Apex thay vì các yếu tố trừu tượng, kỹ sư cho phép thao tác…

17 Likes Comment

ETA PreSys / PreSys cho NISA 2018 R2 x64

ETA PreSys / PreSys cho NISA 2018 R2 x64 – Phần mềm tạo mô hình phần tử nâng cao PreSys ETA là một loạt phần mềm kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho mô hình và mô phỏng phần…

1 Like Comment

BETA CAE Systems v19.0.0 x64

BETA CAE Systems v19.0.0 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems Tên…

7 Likes Comment

BETA CAE Systems v17.1.5 x64

BETA CAE Systems v17.1.5 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems có trụ…

7 Likes 1 Comment

Thinkbox Frost MX v2.2.2 dành cho Autodesk 3ds Max 2015-2019 x64

Thinkbox Frost MX v2.2.2 dành cho Autodesk 3ds Max 2015-2019 x64 – Plugin mô phỏng hạt cho 3ds Max Thinkbox Frost plug-in cho Autodesk 3ds Max đang thực hiện một mạng lưới các hạt lỏng và…

6 Likes Comment

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019 – Trình tạo mô phỏng khói, bụi và hạt Các phần mềm Autodesk 3ds Max là chuyên nghiệp và Pyrfth là nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ sử dụng các…

6 Likes Comment

MapleSim v2018.1 x86 / x64

MapleSim v2018.1 x86 / x64 – Phần mềm mô phỏng MapleSim là một phần mềm mô phỏng và mô phỏng độc đáo được phát triển bởi MapleSoft. Phần mềm này có một số lĩnh vực mô phỏng và…

6 Likes Comment

MSC Simufact Forming v15.0.0.60847 x64

MSC Simufact Forming v15.0.0.60847 x64 – Phần mềm mô phỏng cho quá trình tạo hình kim loại Simufact Forming là một trong những phần mềm nổi bật nhất trong ngành công nghiệp luyện kim và tạo hình kim loại. Phần…

5 Likes Comment