ESI VA One v2018.0 x64 + CAD Import Modules

  ESI VA One là môi trường duy nhất bạn cần cho thiết kế và mô phỏng âm thanh. Cho dù bạn đang mô phỏng tổn thất truyền âm của tường lửa ô tô hoặc tạo mô…

5 Likes Comment

Dlubal SHAPE-THIN v8.19.01 x64

Tải xuống Dlubal SHAPE-THIN v8.19.01 x64 – Phân tích ứng suất và phần mềm thiết kế nhựa mỏng SHAPE-THIN là một sản phẩm mạnh mẽ của Dlubal , một phần mềm chuyên dụng để mô tả đặc điểm của các phần mở…

Like Comment

Aquaveo GMS Premium v10.4.5 x64 + v10.3.2 x86 + Tutorials

Tải xuống Hướng dẫn Aquaveo GMS Premium v10.4.5 x64 + v10.3.2 x86 + Tutorials – Phần mềm mô hình nước đầu nguồn và nước ngầm GMS Premium là sản phẩm của phần mềm Aquaveo với giao diện người dùng đồ…

Like Comment

Antenna Magus 2019.2 v9.2.0 x64

Ăng-ten Magus 2019.2 v9.2.0 x64 – Phần mềm phân tích và thiết kế ăng-ten Ăng-ten Magus là một công cụ phần mềmĐể giúp tăng tốc quá trình thiết kế ăng-ten và quy trình mô hình hóa của…

5 Likes Comment

Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel v2017.2 x64

Tải xuống Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel v2017.2 x64 – Phần mềm mô phỏng đường hầm gió Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel là một giải pháp phần mềm cho các hầm gió được điều chỉnh bằng máy tính…

1 Like Comment

Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel v2019.0 x64

Tải xuống Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel v2019.0 x64 – Phần mềm mô phỏng đường hầm gió Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel là một giải pháp phần mềm cho các đường hầm gió được điều chỉnh bằng máy…

3 Likes Comment

Altair Simlab v14.3 x64

Tải xuống Altair Simlab v14.3 x64 – Phần mềm phân tích, lập bản đồ và mô hình 3D phức tạp Simlab một ứng dụngMô hình phần tử hữu hạn là một phương pháp định hướng quy trình…

4 Likes Comment

Altair SimLab v2019.0 x64

Tải xuống Altair SimLab v2019.0 x64 – Phần mềm phân tích, lập bản đồ và mô hình 3D phức tạp Simlab một ứng dụngMô hình phần tử hữu hạn là một phương pháp định hướng quy trình…

2 Likes Comment

Altair HyperWorks SimLab v2017.0 x64

Tải xuống Altair HyperWorks SimLab v2017.0 x64 – Phần mềm phân tích, vẽ và mô hình 3D phức tạp Simlab một ứng dụngMô hình phần tử hữu hạn là một phương pháp định hướng quy trình cho…

1 Like Comment