Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95

Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95 – Phần mềm thiết kế và bố cục cho một loạt các mô hình 3D Rizom-Lab là phần mềm bản đồ UV được sử dụng trên toàn thế…

14 Likes Comment

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64 + Tài liệu – Phần mềm mô phỏng cho các mô hình kỹ thuật MSC Apex thay vì các yếu tố trừu tượng, kỹ sư cho phép thao tác…

17 Likes Comment

Enterprise Architect v14.0.1422 Ultimate Edition

Enterprise Architect v14.0.1422 Ultimate Edition – Phần mềm thiết kế sơ đồ UML trong quy trình sản xuất phần mềm Enterprise Architect kết hợp sức mạnh của đặc tả UML 2.1 mới nhất với hiệu…

6 Likes Comment

ETA PreSys / PreSys cho NISA 2018 R2 x64

ETA PreSys / PreSys cho NISA 2018 R2 x64 – Phần mềm tạo mô hình phần tử nâng cao PreSys ETA là một loạt phần mềm kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho mô hình và mô phỏng phần…

1 Like Comment

3D-Coat v4.8.20 x64

3D-Coat v4.8.20 x64 – Thiết kế và xây dựng ký tự 3-D Nhà thiết kế có thể dễ dàng tạo ra thiết kế độc đáo bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên…

6 Likes Comment

MapleSim v2018.1 x86 / x64

MapleSim v2018.1 x86 / x64 – Phần mềm mô phỏng MapleSim là một phần mềm mô phỏng và mô phỏng độc đáo được phát triển bởi MapleSoft. Phần mềm này có một số lĩnh vực mô phỏng và…

6 Likes Comment

MSC Simufact Forming v15.0.0.60847 x64

MSC Simufact Forming v15.0.0.60847 x64 – Phần mềm mô phỏng cho quá trình tạo hình kim loại Simufact Forming là một trong những phần mềm nổi bật nhất trong ngành công nghiệp luyện kim và tạo hình kim loại. Phần…

5 Likes Comment

ThermoAnalytics CoTherm v1.5.0 x64

ThermoAnalytics CoTherm v1.5.0 x64 – Trình mô phỏng đa khởi động mạnh mẽ CoTherm là một đại sứ tạo điều kiện cho luồng thông tin giữa các sản phẩm mô phỏng CAE. Thay vì làm việc với…

6 Likes Comment

Newtek Lightwave 3D v2018.0.5 Build 3068 x64 + Full Content

Newtek Lightwave 3D v2018.0.5 Build 3068 x64 + Full Content – Phần mềm mô hình hóa, hoạt hình và kết xuấ Newtek LightWave 3D là một ứng dụng rất thú vị để tạo hoạt ảnh ba chiều với chức…

9 Likes Comment

Msc Easy5 v2018 x64

Msc Easy5 v2018 x64 – Kiểm soát và mô phỏng tất cả các loại hệ thống với sơ đồ đồ họa Máy bay kỹ thuật, phương tiện, thiết bị nông nghiệp và các hệ thống…

12 Likes Comment