Advanced Renamer v3.85

Tải xuống Advanced Renamer v3.85 – Ứng dụng Batch File Renamer Ứng dụng đỗi tên mới. Phần mềm này sẽ giúp bạn dễ dàng đổi tên một bộ sưu tập các tệp và thư mục….

Like Comment

dslrBooth Photo booth Professional v5.29.0710.1

Tải xuống dslrBooth Photo booth Professional v5.29.0710.1 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho máy ảnh DSLR dslrBooth Photo Booth Pro Camera Pro được kết nối với máy ảnh DSLR (digital camera ống kính đơn) vào máy…

12 Likes Comment

Companion by Minitab v5.3

Tải xuống Companion by Minitab v5.3 – Quản lý dự án và các dự án phần mềm kiểm soát chất lượng Minitab là một phần mềm kiểm soát chất lượng thống kê phù hợp cho các dự…

1 Like Comment

Google Android Studio IDE v3.4.2 Build 183.5692245 Win/Mac/Linux

Tải xuống Google Android Studio IDE v3.4.2 Build 183.5692245 Win/Mac/Linux – Phần mềm lập trình Android Google Android Studio là một dự án mới của Google. Ứng dụng này là một môi trường mới để lập trình Android dựa…

Like Comment

EF Commander v19.07

Tải xuống EF Commander v19.07 – Phần mềm quản lý tệp trong Windows EF Commander là một trong những phức tạp nhất và có khả năng nhất phần mềm trong lĩnh vực quản lý của tập tin được…

2 Likes Comment

iExplorer v4.3.0.22413

Tải xuống iExplorer v4.3.0.22413 – Phần mềm quản lý và chuyển tập tin iPhone, iPad và iPod với máy tính iExplorer là một chương trình để quản lý và duyệt nội dung của các thiết bị…

3 Likes Comment

Actual Multiple Monitors v8.14.1

Actual Multiple Monitors v8.14.1 – Phần mềm tạo đa màn hình được sử dụng trong Windows Phần mềm Actual Multiple Monitors là một giải pháp toàn diện để cải thiện chức năng UI của WindowsKhi làm việc với…

3 Likes Comment

Corel AfterShot Pro v3.5.0.350 x64

Tải xuống Corel AfterShot Pro v3.5.0.350 x64 – Phần mềm quản lý ảnh Corel AfterShot Pro là một giải pháp phần mềm nhanh và linh hoạt để quản lý ảnh kỹ thuật số của bạn, cung cấp cho bạn khả…

11 Likes Comment

ApowerREC v1.3.5.6

Tải xuống ApowerREC v1.3.5.6 – Phần mềm hình ảnh từ màn hình ApowerREC là một phần mềm để chụp ảnh màn hình hoặc chụp các hoạt động đang chạy trên màn hình, chẳng hạn như phát trực tuyến video ,…

10 Likes Comment