Mocha Pro 2019.5 v6.1.2.41 x64 + Plug-ins for Adobe

Tải xuống Mocha Pro 2019.5 v6.1.2.41 x64 + Plug-in cho Adobe – Phần mềm Turking chuyên nghiệp Ngày nay , nhiều hình ảnh động đang được thực hiện và giới thiệu vào thị trường. Sau khi tạo các hình…

5 Likes Comment

Toolchefs Atoms Crowd v3.0.1 + v2.x + v1.15 for Houdini/Maya/Katana

Tải xuống Toolchefs Atoms Crowd v3.0.1 + v2.x + v1.15 cho Houdini / Maya / Katana – Plugin mô phỏng dân số cho Maya, Houdini và Katana Toolchefs Atoms Crowd làm cho hình ảnh động…

7 Likes Comment

Unity Professional v2019.2.0f1 x64 + Addons

Tải xuống Unity Professional v2019.2.0f1 x64 + Addons – Phần mềm tạo trò chơi Unity Professional là một phần mềm toàn diện có thể được sử dụng để xây dựng các trò chơi video 3D và các nội dung khác, chẳng hạn…

5 Likes Comment

Solid Angle Katana to Arnold v2.4.0.1 + v2.3.1.1 + v2.2.1 for Katana x64

Solid Angle cho Katana (hoặc KtoA) cung cấp một cây cầu cho bộ dựng hình Arnold từ bên trong giao diện Katana chuẩn. KtoA hiện đang giao hàng với lõi mới nhất của Arnold 5.0. Tính…

7 Likes Comment
Solid Angle Arnold for Maya 3

Solid Angle Maya to Arnold v3.3.0 For Maya 2018-2019 + v3.2.0.2 x64 For Maya 2017 + v3.1.1 x64 For Maya 2016

Tải xuống Solid Angle Maya về Arnold v3.3.0 cho Maya 2018-2019 + v3.2.0.2 x64 cho Maya 2017 + v3.1.1 x64 cho Maya 2016 – Phần mềm kết xuất Arnold Maya Arnold là một ứng dụng…

6 Likes 1 Comment

Solid Angle 3ds Max To Arnold v3.2.53 for 3ds Max 2018-2020

Tải xuống Solid Angle 3ds Max cho Arnold v3.2.53 cho 3ds Max 2018-2020 – Plugin kết xuất Arnold cho 3ds Max Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia Monte Carlo tiên tiến được xây…

3 Likes Comment

Solid Angle Cinema4D to Arnold v2.6.0 for Cinema4D R18-R20 + v2.4.0.1 for Cinema4D R17

Tải xuống Solid Angle Cinema4D về Arnold v2.6.0 cho Cinema4D R18-R20 + v2.4.0.1 cho Cinema4D R17 – Phần mềm kết xuất Arnold cho rạp chiếu phim Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia…

4 Likes 1 Comment

Autodesk Maya 2014 SP3 x64 + Extension

Tải xuống Autodesk Maya 2014 SP3 x64 + Tiện ích mở rộng – Phần mềm Maya, mô hình 3D và hoạt hình Maya là phần mềm cho thiết kế 3D. Phần mềm được phát hành lần đầu…

5 Likes Comment

Autodesk Maya 2019.2 + LT x64

Tải xuống Autodesk Maya 2019.2 + LT x64 – Phần mềm Maya, Phần mềm tạo mô hình hoạt hình & 3D Maya sản phẩm Autodesk chắc chắn một trong những mạnh nhất và chuyên nghiệp nhất phần…

7 Likes 1 Comment