MATLAB R2012b v8.0 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

15 Likes Comment

MATLAB R2010b v7.11 x86 / x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

14 Likes Comment

MATLAB R2008b v7.7 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

12 Likes 5 Comments

MATLAB R2014b v8.4 x86/x64

MATLAB Công ty MathWorks là một trong những phần mềm đồ họa và tính toán số mạnh mẽ nhất đã được sử dụng rộng rãi bởi các sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực…

21 Likes Comment

ApowerMirror v1.3.3

ApowerMirror v1.3.3 – Hiển thị và kiểm soát di động qua máy tính ApowerMirror là ứng dụng phản chiếu màn hình cho cả thiết bị iOS và Android, với khả năng tương thích hoàn toàn cho…

10 Likes Comment

Keil C51 v9.59 / C251 v5.60 / C166 v7.57

Keil C51 v9.59 / C251 v5.60 / C166 v7.57 – Lập trình vi điều khiển Intel và Infinone Keil Sử dụng phần mềm này , các lập trình viên có thể phát triển vi điều khiển trong C trong…

10 Likes Comment

ProsimgraphsPro v10.3

ProsimgraphsPro v10.3 – Phần mềm thực hiện tính toán, mô phỏng và đánh giá các hợp chất hóa học Làm việc trong lĩnh vực khoa học hoặc kỹ thuật có thể là một thách thức…

8 Likes Comment

ChemMaths v17.3

Tải xuống ChemMaths v17.3 – Phần mềm thực hiện tất cả các loại tính toán khoa học và kỹ thuật ChemMaths phần mềm là một toàn diện và mạnh mẽ với một bộ đầy đủ các chức…

8 Likes Comment

Materialize Mimics Innovation Suite Medical / Research v21.0 x64

Tải xuống Materialize Mimics Innovation Suite Medical / Research v21.0 x64 – Bộ công cụ kỹ thuật hoàn chỉnh cho giải phẫu cơ thể Các Mimics Innovation Suite đặt bộ công cụ tiên tiến nhất và được…

10 Likes Comment