Python v3.7.4

Tải xuống Python v3.7.4 – Phần mềm ngôn ngữ lập trình Python Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, năng động và có thể được sử dụng trong một loạt các phần mềm và…

6 Likes Comment

Solid Angle Katana to Arnold v2.4.0.1 + v2.3.1.1 + v2.2.1 for Katana x64

Solid Angle cho Katana (hoặc KtoA) cung cấp một cây cầu cho bộ dựng hình Arnold từ bên trong giao diện Katana chuẩn. KtoA hiện đang giao hàng với lõi mới nhất của Arnold 5.0. Tính…

5 Likes Comment

Solid Angle 3ds Max To Arnold v3.2.53 for 3ds Max 2018-2020

Tải xuống Solid Angle 3ds Max cho Arnold v3.2.53 cho 3ds Max 2018-2020 – Plugin kết xuất Arnold cho 3ds Max Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia Monte Carlo tiên tiến được xây…

3 Likes Comment

Solid Angle Cinema4D to Arnold v2.6.0 for Cinema4D R18-R20 + v2.4.0.1 for Cinema4D R17

Tải xuống Solid Angle Cinema4D về Arnold v2.6.0 cho Cinema4D R18-R20 + v2.4.0.1 cho Cinema4D R17 – Phần mềm kết xuất Arnold cho rạp chiếu phim Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia…

1 Like 1 Comment

Appeon Powerbuilder 2019 Build 2028 Universal Edition

Tải xuống Appeon Powerbuilder 2019 Build 2028 Universal Edition – Phát triển phần mềm cho các ứng dụng Windows, Android và iOS PowerBuilder là một môi trường phát triển phần mềm tích hợp, nhanh, đơn giản,…

1 Like Comment

Dlubal RFEM v5.19.01 x64

Tải xuống Dlubal RFEM v5.19.01 x64 – Phần mềm phân tích và thiết kế phần tử hữu hạn RFEM là một phần mềm được phát triển bởi Dlubal, được phát triển đặc biệt để thực hiện tính…

3 Likes Comment

ManageEngine ServiceDesk Plus v10.5 Build 10509 Enterprise

Tải xuống ManageEngine ServiceDesk Plus v10.5 Build 10509 Enterprise – Phần mềm hỗ trợ và quản lý dịch vụ CNTT ManageEngine ServiceDesk giúp các nhóm CNTT quản lý các vấn đề của người dùng của họ…

3 Likes Comment

RealVNC VNC Server (VNC Connect) Enterprise v6.5.0 + VNC Viewer v6.19.107 + VNC Viewer Plus v1.2.11

Tải xuống RealVNC VNC Server (VNC Connect) Enterprise v6.5.0 + VNC Viewer v6.19.107 + VNC Viewer Plus v1.2.11 – Phần mềm máy tính từ xa hoặc máy tính để bàn từ xa Nếu bạn cần…

1 Like Comment

Blender v2.80 x86/x64

Tải xuống Blender v2.80 x86 / x64 – Phần mềm tạo văn bản và hình ảnh 3D Blender là một ứng dụng tích hợp cho phép bạn tạo ra một loạt các nội dung 2D và…

3 Likes Comment