NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta

NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta – Phần mềm thiết kế nội thất và gia đình DreamPlan là một phần mềm thiết kế đồ họa cho các tòa nhà dân cư và dân cư. Nó cung cấp các tính năng như kết cấu,…

21 Likes Comment

MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64

MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64 – Phần mềm MATLAB, ngôn ngữ tính toán kỹ thuật và biểu đồ nâng cao MATLAB MathWorks sản phẩm là một trong những mạnh nhất phần mềm để tính toán số học…

22 Likes Comment

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64

MSC Apex Harris Hawk SP1 x64 + Tài liệu – Phần mềm mô phỏng cho các mô hình kỹ thuật MSC Apex thay vì các yếu tố trừu tượng, kỹ sư cho phép thao tác…

17 Likes Comment

Enterprise Architect v14.0.1422 Ultimate Edition

Enterprise Architect v14.0.1422 Ultimate Edition – Phần mềm thiết kế sơ đồ UML trong quy trình sản xuất phần mềm Enterprise Architect kết hợp sức mạnh của đặc tả UML 2.1 mới nhất với hiệu…

6 Likes Comment

ETA PreSys / PreSys cho NISA 2018 R2 x64

ETA PreSys / PreSys cho NISA 2018 R2 x64 – Phần mềm tạo mô hình phần tử nâng cao PreSys ETA là một loạt phần mềm kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho mô hình và mô phỏng phần…

1 Like Comment

DriveWorks Pro v16.0 SP0 cho SolidWorks 2010-2018 x86 / x64

DriveWorks Pro v16.0 SP0 cho SolidWorks 2010-2018 x86 / x64 – Quy trình thiết kế phần mềm tự động hóa Các sản phẩm công nghiệp cho sản xuất sản phẩm tùy chỉnh Đó là lý…

6 Likes Comment

BETA CAE Systems v19.0.0 x64

BETA CAE Systems v19.0.0 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems Tên…

7 Likes Comment

BETA CAE Systems v17.1.5 x64

BETA CAE Systems v17.1.5 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems có trụ…

7 Likes 1 Comment

Altair Inspire v2018.3.0.10526 x64

Altair Inspire (SolidThinking Inspire) v2018.3.0.10526 x64 – Thiết kế Cơ khí Phần mềm Altair Inspire trước đây SolidThinking Inspire đã được phát hành phiên bản của phần mềm cho mô hình ba chiều và cung Solidthinking Solidthinking…

8 Likes Comment

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64 – Phần mềm đo lường 3D PolyWorks là một phần mềm mạnh mẽ cho đo lường (3D metrology). Sử dụng công nghệ 3D điểm và điểm đám mây duy nhất cũng như MacCá…

6 Likes Comment