Singaria

Tải game Singaria + Update v20190808-PLAZA Singaria là một trò chơi video hành động, phiêu lưu và nhập vai được phát triển bởi Tactic Forge và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều…

3 Likes Comment

Quench

Tải game Quench Quench là một trò chơi video, hành động, mô phỏng và trò chơi theo phong cách mô phỏng được phát triển bởi Axon Interactive Inc. và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều…

1 Like Comment

Animus: Stand Alone

Tải game Animus: Stand Alone + Update v1.1.1-PLAZA Animus: Stand Alone là một trò chơi video hành động và nhập vai được phát triển bởi TENBIRDS và được công ty phát hành vào tháng 7 năm 2019 cho hệ điều hành…

Like Comment

Macrotis: A Mother’s Journey

Tải game Macrotis: A Mother’s Journey + Update v1.2.0-CODEX Macrotis: A Mother’s Journey là một trò chơi video theo phong cách hành động, phiêu lưu và phiêu lưu được phát triển bởi Proud Dinosaurs và được phát triển…

Like Comment

Subdivision Infinity DX

Tải game Subdivision Infinity DX Subdivision Infinity DX là một trò chơi video mô phỏng hành động được phát triển bởi MistFly Games và được phát triển bởi Crescent Moon Games vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành…

Like Comment

Just Another Memory

Tải game Just Another Memory Just Another Memory là một trò chơi video theo phong cách hành động được phát triển bởi Diamondhenge Studios và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành Microsoft Windows . Trò…

Like Comment

Super Neptunia RPG – Deluxe Edition

Tải game Super Neptunia RPG – Deluxe Edition Super Neptunia RPG là một trò chơi video phiêu lưu hành động, phiêu lưu và nhập vai được phát triển bởi Artisan Studios và được Idea Factory International phát hành vào…

Like Comment

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Tải game SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech + Update v20190808-PLAZA SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech là một trò chơi video hành động, phiêu lưu và nhập vai được phát triển bởi Image & Form Games và được phát triển…

Like Comment

Grim Dawn: Forgotten Gods

Tải game Grim Dawn: Forgotten Gods + Update v1.1.4.1-CODEX Grim Dawn: The Forgaken Gods là một trò chơi video hành động, phiêu lưu và nhập vai được phát triển bởi Crate Entertainment và được Microsoft phát triển vào tháng…

Like Comment