Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.3.44 x64

Tải xuống Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.3.44 x64 – Phần mềm Adobe Premiere Cc 209 Adobe Premiere Pro CC là một trong những sản phẩm của Adobe được thiết kế đặc biệt để chỉnh sửa phim chuyên…

1 Like Comment

dslrBooth Photo booth Professional v5.29.0710.1

Tải xuống dslrBooth Photo booth Professional v5.29.0710.1 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho máy ảnh DSLR dslrBooth Photo Booth Pro Camera Pro được kết nối với máy ảnh DSLR (digital camera ống kính đơn) vào máy…

12 Likes Comment

Red Giant Effects Suite v11.1.13 x64

Red Giant Effects Suite v11.1.13 x64 – Một bộ công cụ để tạo các hiệu ứng đặc biệt cho video và đồ họa Red Giant là một trong những nhà sản xuất plugin nổi tiếng…

Like Comment

Red Giant VFX Suite v1.0.0 x64

Tải xuống Red Giant VFX Suite v1.0.0 x64 – Plugin After Effects để tạo hiệu ứng đặc biệt và hiệu ứng tổng hợp Red Giant VFX Suite là một trình cắm thêm hậu phẫu cung cấp…

1 Like Comment

Fusion Studio v9.0.1 Build 3 x64 CE + AVX Edit Connection

Tải xuống Fusion Studio v9.0.1 Build 3 x64 CE + AVX Edit Connection – Phần mềm sản xuất phim, Kết hợp hiệu ứng đặc biệt và Tạo hoạt hình Fusion là tiên tiến nhất và tốt…

1 Like Comment

Fusion Studio v9.0 Build 13

Tải xuống Fusion Studio v9.0 Build 13 – Phần mềm để làm phim, kết hợp các hiệu ứng đặc biệt và tạo hình động Fusion là tiên tiến nhất và tốt nhất phần mềm kết hợp hiệu ứng…

1 Like Comment

Fusion Studio v16 Beta 6 x64 + Render Node

Tải xuống Fusion Studio v16 Beta 6 x64 + Render Node – Phần mềm sản xuất phim, Kết hợp hiệu ứng đặc biệt và Tạo hoạt hình Fusion là tiên tiến nhất và tốt nhất phần mềm kết…

Like Comment

QuarkXPress 2018 v14.2.1 MacOSX

Tải xuống QuarkXPress 2018 v14.2.1 MacOSX – Phần mềm bố trí dễ dàng và chuyên nghiệp cho Mac QuarkXPress là một phần mềm mạnh mẽ để kết hợp viết, chỉnh sửa và ký tự Trung Quốc với màu sắc…

1 Like Comment

Minitab v16.2.4.4

Tải xuống Minitab v16.2.4.4 – Chuyên gia kiểm soát chất lượng và thống kê Minitab là một phần mềm kiểm soát chất lượng thống kê phù hợp cho các dự án Six Sigma và cải thiện chất lượng. Phần…

13 Likes Comment