WinZip Privacy Protector Premium v3.8.6

Tải xuống WinZip Privacy Protector Premium v3.8.6 – Phần mềm bảo vệ tấn công hack Cùng với sự gia tăng hoạt động trực tuyến của người dùng trên Internet , luôn có nguy cơ tin tặc xâm…

2 Likes Comment

SmartAssembly Professional v7.0.8.2472

Tải xuống SmartAssugging Professional v7.0.8.2472 – Phần mềm để chỉnh sửa, gỡ lỗi và bảo mật mã .NET SmartAssugging Cải thiện tài nguyên của bạn: Bằng cách làm mờ mã nguồn, thêm hệ thống báo cáo…

2 Likes Comment

Cerberus FTP Server Enterprise v10.0.14.0 x86/x64

Tải xuống Cerberus FTP Server Enterprise v10.0.14.0 x86 / x64 – Phần mềm truyền tệp an toàn FTP Cerberus FTP Server Enterprise là phần mềm để truyền tệp nhanh chóng và an toàn qua mạng bằng các giao thức…

1 Like Comment

PHP Report Maker v12.0.7

Tải xuống PHP Report Maker v12.0.7 – Phần mềm để tạo báo cáo PHP từ cơ sở dữ liệu PHP Report Maker là một phần mềm mạnh mẽ để tạo các báo cáo web động PHP từ cơ sở…

Like Comment

ThunderSoft Private Secure Disk v8.0.0

Tải xuống ThunderSoft Private Disk Disk v8.0.0 – Phần mềm bảo vệ dữ liệu quan trọng bằng cách tạo một ổ đĩa ảo được mã hóa ThunderSoft Private Secure Disk là phần mềm ổ đĩa ảo để…

3 Likes Comment

KeyScrambler Professional v3.12.0.6 + Premium v3.12.0

Tải xuống KeyScrambler Professional v3.12.0.6 + Premium v3.12.0 – Phần mềm mã hóa dữ liệu Nếu bạn cũng là người đam mê mã hóa và mã hóa , chúng tôi khuyên dùng phần mềm KeyScrambler . Phần mềm này cho…

2 Likes Comment
qBittorrent v4.0.1 - Phần mềm mạnh mẽ để tải xuống từ mạng torrent

qBittorrent v4.1.7

Tải xuống qBittorrent v4.1.7 – Phần mềm mạnh mẽ để tải xuống từ Mạng Torrent qBittorrent là một phần mềm mới, nhẹ để chia sẻ và chia sẻ thông tin trên mạng BitTorrent khổng lồ đã có thể tiếp cận…

6 Likes Comment

McAfee Data Loss Prevention Endpoint v11.3.0.172

Tải xuống Điểm cuối ngăn chặn mất dữ liệu của McAfee v11.3.0.172 – Phần mềm bảo mật McAfee để ngăn chặn xóa dữ liệu Ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) là một trong những sản phẩm…

Like Comment

Benvista PhotoZoom Pro v8.0 Standalone

Tải xuống Benvista PhotoZoom Pro v8.0 Standalone – Phần mềm phóng to ảnh với chất lượng giảm thiểu tối thiểu Nếu chúng ta nói về một vấn đề khó chịu nhỏ trong thế giới đồ họa máy…

1 Like Comment