Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95

Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95 – Phần mềm thiết kế và bố cục cho một loạt các mô hình 3D Rizom-Lab là phần mềm bản đồ UV được sử dụng trên toàn thế…

14 Likes Comment

Isotropix Clarisse iFX v3.6 SP4 x64

Isotropix Clarisse iFX v3.6 SP4 x64 – Phim mạnh mẽ và phần mềm hoạt hình hai chiều và hoạt hình ba chiều Clarisse iFX là một giống mới của phần mềm hoạt hình 2D / 3D…

9 Likes Comment

BETA CAE Systems v19.0.0 x64

BETA CAE Systems v19.0.0 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems Tên…

7 Likes Comment

BETA CAE Systems v17.1.5 x64

BETA CAE Systems v17.1.5 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems có trụ…

7 Likes 1 Comment

Altair Inspire v2018.3.0.10526 x64

Altair Inspire (SolidThinking Inspire) v2018.3.0.10526 x64 – Thiết kế Cơ khí Phần mềm Altair Inspire trước đây SolidThinking Inspire đã được phát hành phiên bản của phần mềm cho mô hình ba chiều và cung Solidthinking Solidthinking…

8 Likes Comment

3D-Coat v4.8.20 x64

3D-Coat v4.8.20 x64 – Thiết kế và xây dựng ký tự 3-D Nhà thiết kế có thể dễ dàng tạo ra thiết kế độc đáo bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên…

6 Likes Comment

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64 – Phần mềm đo lường 3D PolyWorks là một phần mềm mạnh mẽ cho đo lường (3D metrology). Sử dụng công nghệ 3D điểm và điểm đám mây duy nhất cũng như MacCá…

6 Likes Comment

Altair Inspire Form v2018.2 x64

Altair Inspire Form (trước đây là solidThinking Click2Form) v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho thao tác nhấn Altair Inspire Mẫu trước đây đã được phát hành solidThinking Click2Form, các ứng dụng của CAD…

7 Likes Comment

BluffTitler v14.1.0.0

BluffTitler v14.1.0.0 – Phần mềm tạo chữ 3D đẹp BluffTitler là một chương trình hiệu ứng để tạo hình động 3D và hình ảnh 3D / video lau.  Kết quả có thể được phát trong thời…

4 Likes Comment

ARANZ Geo Leapfrog Mining v2.6

ARANZ Geo Leapfrog Mining v2.6 – Phần mềm mô hình địa chất để khai thác và thăm dò Leapfrog Mining tận dụng tối đa tất cả dữ liệu của bạn. Trong bất kỳ dự án thăm dò…

8 Likes Comment