Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95

Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95 – Phần mềm thiết kế và bố cục cho một loạt các mô hình 3D Rizom-Lab là phần mềm bản đồ UV được sử dụng trên toàn thế…

14 Likes Comment

Isotropix Clarisse iFX v3.6 SP4 x64

Isotropix Clarisse iFX v3.6 SP4 x64 – Phim mạnh mẽ và phần mềm hoạt hình hai chiều và hoạt hình ba chiều Clarisse iFX là một giống mới của phần mềm hoạt hình 2D / 3D…

9 Likes Comment

DriveWorks Pro v16.0 SP0 cho SolidWorks 2010-2018 x86 / x64

DriveWorks Pro v16.0 SP0 cho SolidWorks 2010-2018 x86 / x64 – Quy trình thiết kế phần mềm tự động hóa Các sản phẩm công nghiệp cho sản xuất sản phẩm tùy chỉnh Đó là lý…

6 Likes Comment

BETA CAE Systems v19.0.0 x64

BETA CAE Systems v19.0.0 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems Tên…

7 Likes Comment

BETA CAE Systems v17.1.5 x64

BETA CAE Systems v17.1.5 x64 – phần mềm mạnh mẽ để lập mô hình và phân tích các loại dự án và sản phẩm khác nhau trong các ngành khác nhau BETA CAE Systems có trụ…

7 Likes 1 Comment

3D-Coat v4.8.20 x64

3D-Coat v4.8.20 x64 – Thiết kế và xây dựng ký tự 3-D Nhà thiết kế có thể dễ dàng tạo ra thiết kế độc đáo bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên…

6 Likes Comment

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019 – Trình tạo mô phỏng khói, bụi và hạt Các phần mềm Autodesk 3ds Max là chuyên nghiệp và Pyrfth là nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ sử dụng các…

6 Likes Comment

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3 x86 / x64 – Phần mềm đo lường 3D PolyWorks là một phần mềm mạnh mẽ cho đo lường (3D metrology). Sử dụng công nghệ 3D điểm và điểm đám mây duy nhất cũng như MacCá…

6 Likes Comment

Ambiera CopperCube Studio Edition v6.0

Ambiera CopperCube Studio Edition v6.0 – Phần mềm tạo các ứng dụng 3D trong Windows và Web CopperCube là một trình soạn thảo ba chiều được thiết kế cho Mac để xây dựng các ứng…

8 Likes Comment

Altair Inspire Form v2018.2 x64

Altair Inspire Form (trước đây là solidThinking Click2Form) v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho thao tác nhấn Altair Inspire Mẫu trước đây đã được phát hành solidThinking Click2Form, các ứng dụng của CAD…

7 Likes Comment