Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition – So sánh các tệp Excel

Like Comment

Chào mừng bạn đến với Synkronizer , công cụ so sánh Excel mạnh nhất trên thị trường. Syncronizer sẽ giúp bạn tìm thấy sự khác biệt trong các tệp Excel của bạn. Nhanh chóng, đáng tin cậy và có giao diện rõ ràng để “duyệt” kết quả trên màn hình. Nhưng còn nữa: chúng tôi không chỉ cho bạn thấy sự khác biệt; Chúng tôi sẽ giúp bạn duy trì dữ liệu và công thức Excel có giá trị của bạn và cung cấp cho bạn công cụ để nhận lại các tệp của bạn. Bạn có thể cập nhật dữ liệu bị thiếu hoặc khác nhau và di chuyển nó từ tệp này sang tệp khác. hoàn toàn minh bạch và có toàn quyền kiểm soát.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

Hệ điều hành được hỗ trợ:
– Windows 10/32 bit và 64 bit
– Windows 8/32 bit và 64 bit
– Windows 7/32 bit và 64 bit
– Windows Vista / 32 bit và 64 bit
– Windows XP
– Windows Server 2012
– Windows Server 2008

Phiên bản Microsoft Excel được hỗ trợ:
– Excel 2009 /32-bit và 64-bit
– Excel 2016/32-bit và 64-bit
– Excel 2013/32-bit và 64-bit
– Excel 2010 / 32-bit và 64-bit
– Excel 2007/32-bit

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition - So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition – So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition - So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition – So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition - So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition – So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition - So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition – So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition - So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí
Tải về nhanh Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition – So sánh các tệp Excel Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1- Cài đặt phần mềm.
2. Đăng ký bằng cách sử dụng thông tin bên trong tệp serial.txt trong khi cài đặt hoặc sau khi cài đặt phần mềm.

Tải về Synkronizer cho Excel v11.2 Build 810 Developer Edition Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *