SolidThinking Suite 2016

5 Likes Comment
SolidThinking Suite 2016.1.5559 x64 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt

SolidThinking Suite 2016.1.5559 x64 -Phần mềm dành cho Cơ khí – Sản xuất SolidThinking Suite 2016.1.5559 x64 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

SolidThinking Suite 2016.1.5559 x64

SolidThinking là một phần mềm cho mô hình 3D và vẽ. Với phần mềm này bạn có thể thiết kế các sản phẩm như ô tô, đồng hồ, chai, đồ trang sức và điện thoại di động. Mô hình hóa trong ứng dụng này dựa trên các mức và đường cong của NURBS. Trong số các tính năng chức năng của phần mềm này là việc duy trì quá trình làm việc (History), đó là MacNó cung cấp tất cả các bước cho người sử dụng. Phần mềm này có khả năng hiển thị và hoạt hình hoạt hình, trong phạm vi mà nó có thể được rendered Ảnh thực tế. Mô hình 3D và hiển thị của phần mềm này dựa trên các đường cong NURBS. Ngoài ra, với phần mềm này, bạn có thể lưu các thiết kế của bạn trong hoạt hình .

Yêu cầu hệ thống

Operating Systems:
Version 2016
– Windows 8,10 (64 bit)
– Windows 7 (64 bit)
– Windows Vista (64 bit)

Hardware:
– OpenGL graphics card with at least 256 MB of onboard memory

Memory:
– 4 GB of RAM (8 GB recommended)
– 10 GB or more of free hard disk space

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

1. Cài đặt phần mềm và sử dụng số sê-ri 111111111111 trong quá trình cài đặt.
2. Sao chép các tập tin trong thư mục thuoc và thay thế các tệp tin trước đó trong vị trí cài đặt của phần mềm, đó là mặc định C: \ Program Files \ solidThinking \ 2016.1.5559.

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi Laiseense khi chạy phần mềm, hãy chạy tệp SolidSQUADLoaderEnabler.reg từ thư mục thuoc.

Download SolidThinking.Suite.v2016.1.5559.x64_hoquangdai.com.rar

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

 

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *