SolidThinking Evolve v9.0

6 Likes Comment
SolidThinking Evolve v9.0 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt chi tiết

SolidThinking Evolve v9.0 (32bit&64bit) – Phần mềm dành cho kỹ sư cơ khí

SolidThinking Evolve v9.0 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm chi tiết

SolidThinking Evolve v9.0

Tải về SolidThinking Evolve v9.0 – Cơ khí – Sản xuất và Sản xuất
SolidThinking là một phần mềm cho mô hình 3D và hiển thị được cung cấp bởi SolidThinking. SalidNetwork bao gồm phần mềm thiết kế công nghiệp CAID cho MacThiết kế công nghiệp hỗ trợ máy tính, được phát triển để sử dụng bởi các nhà thiết kế công nghiệp và trung tâm thiết kế. Phần mềm này kết hợp thiết kế thẩm mỹ, thái và khía cạnh chức năng của sản phẩm phù hợp để thiết kế một loạt các sản phẩm bao gồm ô tô, đồng hồ, chai, đồ trang sức và thiết bị cầm tay. Mô hình hóa trong ứng dụng này dựa trên các mức và đường cong của NURBS. Trong số các tính năng chức năng của phần mềm này là việc duy trì dòng công việc (History), cho phép người dùng chỉnh sửa tất cả các bước cho người dùng. Phần mềm này có khả năng hiển thị và hoạt hình hoạt hình, trong phạm vi mà nó có thể được rendered Ảnh thực tế. Tất nhiên, phần mềm như Photorealistic Render Man và Maxwell Render cũng được hỗ trợ để hiển thị các tập tin.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm
Operating Systems:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , 8 , 10 (32 and 64 bit)

Hardware:
- Celeron PC or higher recommended (32 and 64 bit)
- Graphic accelerator card 100% OpenGL/DirectX compliant and with at least 64 Mb Video RAM

Memory:
- 1 GB of RAM
- 1 GB or more of free hard disk space

Devices:
- A two-button Microsoft-compatible mouse
- DVD-ROM drive for installation
- USB port

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

  1. Cài đặt sử dụng ma "412T8500000N".
  2. Chép các file trong thư mục thuoc vào thư mục cài đặt
    (C: \ Program Files (x86) \ solidThinking \ 9.0)  nếu cửa sổ yêu cầu ghi đè lên các tập tin nhấn Yes.
  3. Xong

P.S. IF U DONT SEE THE "Inspired" SHORTCUT JUST GO TO THE "\Inspired\unity\bin\win32"
AND RUN OR CREATE SHORTCUT FROM "runhwx.exe" PLUS WHEN U RUN DIRECTLY FROM THE EXE U
WILL SEE HYPERWORKS 11 LOGO WHEN PROGRAM STRAT GO TO File -> New -> Inspired.

1. Install use this serial "412T8500000N".

2. Paste or merge folders includet in thuoc directory in to the instalation directory
( C:\Program Files (x86)\solidThinking\9.0 ) as they are do not touch anyting inside otherwise
u will end up whit errors, if windows ask to overwrite files hit Yes.

3. have fun whit co solidthinking and inspired version.

P.S. IF U DONT SEE THE "Inspired" SHORTCUT JUST GO TO THE "\Inspired\unity\bin\win32"
AND RUN OR CREATE SHORTCUT FROM "runhwx.exe" PLUS WHEN U RUN DIRECTLY FROM THE EXE U
WILL SEE HYPERWORKS 11 LOGO WHEN PROGRAM STRAT GO TO File -> New -> Inspired.

Download solidThinking.Evolve.v9.0_hoquangdai.com.rar

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *