SolidThinking Click2Extrude Polymer/Metal v2017

9 Likes 1 Comment

SolidThinking Click2Extrude Polymer / Metal v2017 Build 2600 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho khuôn

Tải về SolidThinking Click2Extrude Polymer / Metal v2017 Build 2600 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho khuôn

Ngày nay, các công ty sử dụng công nghệ ép đùn sản xuất các sản phẩm với sự kết hợp của polyme và kim loại, ngoài việc giảm thời gian sản xuất, làm giảm đáng kể giá. Click2Extrude là một phần mềm mạnh mẽ để mô phỏng, phân tích, xác nhận, thiết kế, sản xuất và thanh toán cho các sản phẩm này. Sử dụng phần mềm này , người dùng có thể mô phỏng và phân tích lưu lượng vật liệu và truyền nhiệt trong quá trình tiêm và tiêm. Ngoài ra, phần mềm CAD sử dụng một giao diện người dùng rất đơn giản và cung cấp các công cụ toàn diện và hoàn chỉnh cho người dùng để mô phỏng và phân tích các hoạt động, vì họ không còn phải tốn hàng giờ để gửi tin nhắn và xác định các điều kiện. Các ranh giới sẽ không được tự. Phần mềm này được phát triển trong hai phiên bản Polymer và Metal, mỗi cái tên được sử dụng để chỉ ra mức tiêu thụ của nó.

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

  1. Cài đặt phần mềm.
    2) Sao chép và thay thế nội dung của thư mục thuoced file tại vị trí cài đặt phần mềm và thay thế các tệp tin trước đó.
    Đường dẫn mặc định:

Metal Extrusion: C:\Program Files\Click2Extrude Metal Extrusion\2017.2600
Polymer Extrusion:  C:\Program Files\Click2Extrude Polymer Extrusion\2017.2600

  1. Chạy phần mềm.
[/su_box]

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass giải nén : hoquangdai.com

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *