Solid Angle Houdini to Arnold v4.2.0 + v4.0 + v3.x x64

3 Likes Comment

Tải xuống Solid Angle Houdini về Arnold v4.2.0 + v4.0 + v3.x x64 – Plugin kết xuất Arnold cho Houdini

Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia Monte Carlo tiên tiến được xây dựng cho các yêu cầu của hiệu ứng hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh có độ dài. Arnold ban đầu được hợp tác phát triển với Sony Pictures, và bây giờ trình kết xuất chính của nó được sử dụng tại hơn 300 studio trên toàn thế giới bao gồm ILM, Framestore, MPC, The Mill và Digic Pictures. Arnold là người kết xuất chính cho hàng chục bộ phim từ Monster House và Cloudy với Chance of Meatballs đến Pacific Rim và Gravity. Nó có sẵn dưới dạng trình kết xuất độc lập cho Linux, Windows và Mac OS X, với các trình cắm cho Maya, 3ds Max, Houdini, Rạp chiếu phim 4D, Katana và Softimage.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

* Bản phát hành này sử dụng Arnold 5.2.0.0 và OpenVDB 4.0.0.
Các mã nhị phân có sẵn cho các bản dựng sản xuất Houdini, Houdini FX, Houdini Indie và Houdini sau đây: 16.5.473, 16.5.496. 16.5.536

– Windows 7 trở lên
– CPU có ít nhất các lệnh SSE 4.1 (CPU Intel 2006 trở lên, và CPU AMD 2011 trở lên)

Ảnh chụp màn hình

Tải về Solid Angle Houdini To Arnold v3.2.2 + v3.2.0 + v3.1.0 x64 cho Houdini Link Fshare
Tải về Solid Angle Houdini To Arnold v3.2.2 + v3.2.0 + v3.1.0 x64 cho Houdini Link Fshare
Tải về Solid Angle Houdini To Arnold v3.2.2 + v3.2.0 + v3.1.0 x64 cho Houdini Link Fshare
Tải về Solid Angle Houdini To Arnold v3.2.2 + v3.2.0 + v3.1.0 x64 cho Houdini Link Fshare

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Làm theo các hướng dẫn trong tệp Read Me.txt để cài đặt phần mềm.

Tải về

Solid Angle Houdini To Arnold v3.2.2 + v3.2.0 + v3.1.0 x64 cho Houdini

Solid Angle Houdini về Arnold v4.0.2 + v4.0.0 + v3.2.2 + v3.2.0 + v3.1.0 x64 cho Houdini
Solid Angle Houdini to Arnold v4.2.0 + v4.0 + v3.x x64

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *