Sisulizer Enterprise Edition 4.0 Build 374

2 Likes Comment

Tải về Sisulizer Enterprise Edition 4.0 Build 374 Full Miễn Phí

Sisulizer là một ứng dụng giúp các nhà phát triển xây dựng phần mềm đa ngôn ngữ. Sisulizer hỗ trợ Delphi, C #, VB.NET, C ++, C, Java, HTML, ASP, PHP, Javascript, Silverlight, XML, Visual Basic, Cơ sở dữ liệu, Trợ giúp HTML, GNU gettext. Trong phiên bản cuối cùng của Sisulizer, nền tảng iOS , Android, FireMonkey, Delphi. Nó cũng cung cấp các tính năng khác nhau như dịch thuật tức thời cho người dùng.

Theo tất cả các kiểm toán bảo mật và phần mềm, dịch giả không được phép truy cập mã chương trình. Sisulizer có thể cung cấp cho người dịch thông tin họ cần, mà không phải đối phó với sự phức tạp của mã ứng dụng và nhu cầu truy cập vào mã nguồn cũng sẽ bị loại bỏ. Kinh doanh có thể được mở rộng bằng cách dịch các chương trình sang các ngôn ngữ khác nhau. Sử dụng Sisulizer, phần mềm của bạn có thể dễ dàng dịch sang ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Sisulizer hoạt động dựa trên HTML và XML. Cũng có thể tải văn bản từ trong các tệp văn bản, tệp JSON và thậm chí cả cơ sở dữ liệu, cũng như khả năng dịch các nguồn khác như ảnh, biểu tượng và thậm chí biểu đồ. Trình chỉnh sửa hỗ trợ tính năng WYSIWYG này.

Các tính năng và chức năng của phần mềm Sisulizer:

  • Hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu và trang web
  • Trình soạn thảo WYSIWYG hiệu quả
  • Lưu tất cả các bản dịch và ngăn dịch trùng lặp
  • Hiển thị các thay đổi cho dự án cũng như các phần đã được thêm vào dự án.
  • Không cần phải đặt mã vào nhóm dịch
  • Đơn giản và tốc độ cao

Yêu cầu hệ thống

Khuyến nghị: Windows 7, 8 hoặc 10, CPU 1 GHz trở lên, RAM 512 MB, dung lượng ổ cứng trống 80 MB. 
Tối thiểu: Windows Vista, CPU Pentium trở lên, RAM 256 MB, dung lượng ổ cứng trống 40 MB.

Hình ảnh

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Đọc tệp readme.txt trong thư mục [email protected]


 

Tải xuống Sisulizer_ Entryprise_Edition_4.0_Build_374_Mult đa ngôn ngữ

Tải về Link Fshare


Folder file dự phòng các file fshare ở trên:

Tải về Link Dự Phòng Tải về Link OneDrive

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *