Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB]

4 Likes 1 Comment

Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm

Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm

Tìm hiểu sự thật đằng sau một sự che đậy khổng lồ của SINGULARITY thảm khốc, một sự kiện nứt thời gian và đe dọa thế giới như chúng ta biết. Trang bị vũ khí mạnh mẽ, tiên tiến và thiết bị Time Manipulation thử nghiệm, chống lại kẻ thù từ quá khứ, hiện tại và những điều gớm ghiếc bắt gặp ở đâu đó.

 

Hình ảnh trong game

Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm
 

 

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
  1. Tải về
  2. Cài đặt
  3. Chép [email protected] vào thư mục cài đặt game
  4. Chơi

Tải về Singularity

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm 
Singularity [v2.0.0.5] [6.5GB] | Game bắn súng mạo hiểm

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *