The Sims 4: Deluxe Edition *2014-2018* [16.9 GB]

14 Likes Comment

The Sims 4: Deluxe Edition *2014-2018*

The Sims 4: Deluxe Edition *2014-2018*

The Sims 4 for PC / Windows is a sequel to the series of virtual life simulators popular all over the world. It was developed by an American development studios, Maxis, just like all of the previous games. The first Sims debuted back in 2000. Its originator was Will Wright who is the founder of Maxis and creator of SimCity and the related games with the Sim prefix in their titles which celebrated the their greatest successes in the 90s. The Sims quickly surpassed other popular games from its developer’s catalogue, becoming a phenomenon and one of the most popular brands in the electronic entertainment industry. Thanks to its numerous fanbase and general popularity, The Sims constantly receives sequels and dozens of smaller and larger add-ons.

The Sims 4 cho PC / Windows là một phần tiếp theo của loạt các mô phỏng cuộc sống ảo phổ biến trên toàn thế giới. Nó được phát triển bởi một studio phát triển của Mỹ, Maxis, giống như tất cả các trò chơi trước đây. Sims đầu tiên được ra mắt vào năm 2000. Người khởi xướng của nó là Will Wright, người sáng lập ra Maxis và người sáng tạo ra SimCity và các trò chơi có liên quan với tiền đề Sim trong các danh hiệu của họ, tổ chức kỷ niệm những thành công lớn nhất của họ trong những năm 90. The Sims nhanh chóng vượt qua các trò chơi phổ biến khác từ danh mục của nhà phát triển, trở thành một hiện tượng và là một trong những thương hiệu phổ biến nhất trong ngành giải trí điện tử. Nhờ vào rất nhiều fanbase và phổ biến, The Sims tiếp tục nhận được nhiều phần tiếp theo và hàng chục các add-on nhỏ hơn và lớn hơn.

 

Additional Content:

– The Sims 4: Toddlers
– The Sims 4: Dine Out
– The Sims 4: Vampires
– The Sims 4: City Living
– The Sims 4: Parenthood
– The Sims 4: Cats & Dogs
– The Sims 4: Laundry Day
– The Sims 4: Spooky Stuff
– The Sims 4: Spa Day Add-on
– The Sims 4: Digital Soundtrack
– The Sims 4: Bowling Night Stuff
– The Sims 4: Get To Work Add-on
– The Sims 4: Get Together Add-on
– The Sims 4: Outdoor Retreat Add-on

– Creepy
– Fitness Stuff
– Backyard Stuff
– Tong Lok Room
– Kids Room Stuff
– Sharing The Fun
– Escapada Gurmet
– Cool Kitchen Stuff
– Perfect Patio Stuff
– Luxury Party Stuff
– Open-Air Vacations
– Movie Hangout Stuff
– Vintage Glamour Stuff
– Romantic Garden Stuff
– Holiday Celebration Pack
– UV Light Reward (Late Night)
– Shine On Reward (Ambitions)
– Alma Mater Reward (University)
– Paws Anonymous Reward (Pets)
– The Ultimate Freezer Bunny Award
– Beacon Of Ages Reward (Generations)
– The Sims 4 Up All Night Digital Content
– Truly Tropical Reward (Island Paradise)
– Your Name In Lights Reward (Showtime)
– Time Travelers Reward (Into The Future)
– Enchanted Aurora Reward (Supernatural)
– Never Ending Reward (World Adventures)
– Whatever The Weather Reward (Seasons)
– Let There Be Plumbobs Award (The Sims 3)
– The Sims 4 Life Of The Party Digital Content
– The Sims 4 Awesome Animal Hats Digital Content

Game Is Up To Version – V1.39.74.1020 + All DLCs

 

Ảnh chụp màng hình game

Video game

Download game

Chuyển sang trang Download

 

1.Download
2.Install From The .exe File
3.Play!

 

General Note:

To Proper Game Operation, Please Make Sure You Have Installed and Updated Essential Bibles in Your System:

1. Visual C ++ 
2. DirectX 
3. Latest Graphic Card Drivers

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *