Siemens Star CCM + 13.06.011 – R8 double precision Cho Win/Linux

1 Like Comment

Tải về Siemens Star CCM + 13.06.011 – R8 double precision Full Miễn Phí

+ Star Ccm Sản phẩm của CD-adapco và Siemens là phần mềm mô phỏng động lực học hoàn chỉnh nhất, không chỉ là động lực học chất lỏng mà còn là một quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh để giải quyết các vấn đề chất lỏng và chất rắn, truyền nhiệt và truyền áp suất. + Star Ccm là thành thạo trong việc giải quyết các vấn đề vật lý và hình học phức tạp và có một danh tiếng đã được chứng minh trong sản xuất chất lượng đầu ra với mã tối thiểu và nỗ lực.

Phần mềm này dễ dàng được đặt trong quy trình kỹ thuật của bạn và giúp bạn hoàn toàn tự động hóa quy trình mô phỏng và cung cấp thiết kế lặp lại với tương tác tối thiểu. Kết quả của tất cả điều này là các kỹ sư có thể dành nhiều thời gian hơn để phân tích dữ liệu kỹ thuật và chi tiêu ít hơn cho các nhiệm vụ chuẩn bị và mô phỏng.

Tính năng và tính năng + STAR CCM:

  • Giao diện người dùng đơn giản và hiệu quả
  • Khả năng xem xét kỹ lưỡng thiết kế
  • Mô phỏng toàn diện các chức năng của hệ thống theo các hướng khác nhau
  • Khả năng làm lại chỉ các mức được chọn để giảm thời gian sản xuất của các mức lưới
  • Sử dụng hình trụ bản địa trong các loại DEM
  • Sự hợp tác đùn trong tính toán lưu biến – Yếu tố mở rộng của lĩnh vực ứng dụng Star Ccm đối với quy trình đùn phức tạp đa nguyên liệu
  • Bản lề và kết nối chính xác của hệ thống đa thân
  • Và …

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Windows / Linux

Hình ảnh

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Đọc tệp readme.txt trong thư mục [email protected]


 

Tải về Siemens Star CCM + 13.06.011-R8 (double precision) Cho Windown 64bit

Tải về Link Fshare Tải về Link Dự Phòng Tải về Link OneDrive

Tải về Siemens Star CCM + 13.06.011-R8 (double precision) cho Linux 64bit

Tải về Link Fshare Tải về Link OneDrive

[email protected] Linux

Tải về Link Fshare Tải về Link OneDrive


Tải về Siemens Star CCM + 12.02.010-R8 (double precision) Win64

Tải về Link Fshare Tải về Link OneDrive

Tải về Siemens Star CCM 12.02.010 Tutorials

Tải về Link Fshare Tải về Link OneDrive


Folder dự phòng các file ở trên:

Tải về Link Dự Phòng

Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *