Siemens LMS Virtual.Lab Rev. 13.10 x64 + APPSnDOCS v13.10 x64 + LMS Complementary Solvers & NXNastran v13.10 + LMS Maintenance Pack v13.10 x64

6 Likes 4 Comments
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử

LMS Imagine.Lab Amesim cung cấp cho các kỹ sư một nền tảng mô phỏng tích hợp để dự đoán chính xác hiệu năng đa ngành của các hệ thống thông minh. LMS Amesim cho phép bạn mô hình hoá, mô phỏng và phân tích các hệ thống điều khiển đa miền và cung cấp các khả năng mô hình hoá nhà máy để kết nối với thiết kế điều khiển giúp bạn đánh giá và xác nhận chiến lược kiểm soát.

Ảnh chụp màng hình

Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 – Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 – Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 – Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt chính:
1. Trước tiên tải phần mềm xuống và giải nén nó.
2. Tạo một thư mục trong Drive C gọi là LMS_RLM và sao chép tất cả các nội dung bên trong thư mục [email protected]
3. Mở thư mục LMS_RLM_Server nằm trong C: \ LMS_RLM và nhấp chuột phải vào tệp server_install.bat, sau đó chọn Run as Administrator.
4. Cho phép thực hiện các dịch vụ cần thiết và các bước cần thực hiện.
5. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer trên Deskop và chọn Properties.
6. Từ trình đơn ở bên trái, chọn Cài đặt hệ thống nâng cao, sau đó nhấp vào Các biến môi trường từ tab Nâng cao.
7. Trong phần System variables, kích New và nhập các giá trị sau:

– Tên biến: LMS_LICENSE
– Giá trị biến: 5053 @ localhost

8. Đăng nhập vào thư mục cài đặt và chạy tệp Launch.exe với quyền truy cập của Quản trị viên.
9. Trong cửa sổ mở ra, click Install LMS Virtual.Lab với một trình cài đặt.
10. Không thay đổi vị trí cài đặt phần mềm và cài đặt ứng dụng trong cùng một đường dẫn mặc định.
11. Trong bước tiếp theo, khi bạn gặp Máy chủ hoặc tệp cấp phép RLM của bạn, hãy nhập mục sau vào trường Tên và nhấp vào Tiếp theo.

5053 @ localhost

12. Cho phép cài đặt phần mềm, bước này có thể mất một thời gian.
13. Sau khi cài đặt phần mềm, đăng nhập vào thư mục LMS_RLM và sao chép nội dung của nó vào đường dẫn cài đặt phần mềm, cụ thể là C: \ Program Files \ LMS, và thay thế các tệp tin trước đó.
14. Chạy tệp tin SolidSQUADLoaderEnabler.reg từ thư mục LMS_RLM và cho phép thay đổi cần thiết.
15. Khởi động lại hệ thống của bạn một lần.
16. Khởi động ứng dụng, chương trình cho bạn biết rằng chương trình cấp phép không được thiết lập, và sau đó nhấp OK để nhập Cài đặt Giấy phép.
17. Trong cửa sổ popup, chọn Select Configurations.
18. Trong cửa sổ mở ra cho mỗi mục bạn cần, chọn hộp kiểm màu xanh và OK ở cuối.
19. Sau đó, trong phần Cấu hình Sản phẩm Hiện tại, chọn các mô-đun nhỏ nhất mà bạn cần, và nhấp vào màu xanh lục và sau đó OK.
20. Mở ứng dụng một lần nữa và một lần nữa.
21. Phần mềm được kích hoạt và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Lưu ý: Nếu bạn muốn, bạn có thể tải về và cài đặt các ứng dụng Virtual.Lab bổ sung khác như mô tả trong hướng dẫn sau.

Làm thế nào để cài đặt và kích hoạt LMS Virtual.Lab Powertrain Dynamic Simulator:
1. Đầu tiên tải về gói APPSnDOCS và giải nén nó.
2. Chạy tệp Launch.exe với quyền truy cập của Quản trị viên.
3. Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào Cài đặt LMS Virtual.Lab Powertrain Dynamic Simulator.
4. Cài đặt ứng dụng trong đường dẫn mặc định của bạn và nếu bạn gặp thông báo cài đặt DADS 9.6, chọn No.
5. Khi cài đặt, hãy chắc chắn bỏ chọn DADS Patch Files.
6. Để trống nó trong phần LM_LICENSE_FILE trong bước Chọn Giấy phép.
7. Cho phép cài đặt chương trình để kết thúc.
8. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer trên Deskop và chọn Properties.
9. Từ trình đơn ở bên trái, chọn Advanced systems settings và chọn Variables Môi trường từ tab Advanced.
10. Đối với cả biến của Người dùng và các biến hệ thống, hãy nhập tùy chọn Mới và nhập các giá trị sau cho cả hai:

Tên biến: LMS_INTL_LICENSE_FILE
Giá trị biến: C: \ LMS_RLM \ lms_intl_SSQ.dat

9. Phần mềm được kích hoạt và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Siemens NXNastran để LMS Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt:
1. Tải về gói LMS Complementary Solvers & NXNastran trước tiên và thực hiện mua hàng miễn phí.
2. Chạy tệp Launch.exe với quyền truy cập của Quản trị viên.
3. Chọn tùy chọn Siemens NXNastran cho LMS.
4. Trong bước tiếp theo, khi bạn gặp “Nhập máy chủ cấp phép của bạn”, nhập vào phần sau trong trường Tên và nhấp vào Tiếp theo.

5053 @ localhost

5. Cho phép cài đặt phần mềm.
6. Sao chép thư mục NXNastran từ thư mục LMS_RLM và đặt nó vào đường dẫn cài đặt phần mềm, cụ thể là C: \ Program Files \ LMS.
7. Phần mềm được kích hoạt và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Làm thế nào để cài đặt và kích hoạt LMS Virtual.Lab Composer Creator:
1. Đầu tiên tải về gói APPSnDOCS và giải nén nó.
2. Chạy tệp Launch.exe với quyền truy cập của Quản trị viên.
3. Nhấp vào Cài đặt Dọc.
4. Nhấp vào Cài đặt LMS Virtual.Lab Composer.
5. Trong bước tiếp theo, khi bạn gặp thông báo “Nhập máy chủ cấp phép” của bạn, trong trường Tên, nhập câu lệnh sau và nhấp vào Tiếp theo.

5053 @ localhost

6. Trong bước cuối cùng, chọn tùy chọn Run Composer Creator.
7. Cho phép cài đặt phần mềm.
8. Sao chép thư mục LMS Composer 13.8 từ thư mục LMS_RLM và đặt nó tại vị trí cài đặt của phần mềm: C: \ Program Files (x86) \ LMS.
9. Phần mềm được kích hoạt và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

 

Tải về

Siemens LMS Virtual.Lab Rev. 13.8 x64 + APPSnDOCS v13.8 x64

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
1. Install LMS RLM Server

1.1. Copy folder “LMS_RLM_Server” to your computer

1.2. Run as Administrator LMS_RLM_Server\server_install.bat and wait until new service will be installed and started

1.3. Create environment variable

[email protected]

2. Install LMS Imagine.Lab Amesim R15 Windows with Activation Code:

MWDPD 4VAC7 ER368 GW2IQ TW2CT

Do not select license file. Do not install RLM License server.

3. Reboot computer

4. Enjoy!

 


1. Tải về phần mềm trước và sau đó giải nén.
2. Mở thư mục [email protected] và sao chép thư mục LMS_RLM_Server đến một đường dẫn cụ thể trên hệ thống của bạn.
3. Mở thư mục LMS_RLM_Server và nhấp chuột phải vào tệp server_install.bat và nhấp vào Run as Administrator.
4. Vào Computer -> Properties -> Advanced system settings -> Advanced -> Environment Variables và chọn tùy chọn New cho phần System variables.
5. Trong cửa sổ mở ra, nhập các thông tin sau:

Tên biến: LMS_LICENSE
Giá trị biến: 5053 @ localhost

6. Đăng nhập vào thư mục cài đặt phần mềm và chạy tệp setup.bat với quyền truy cập của Quản trị viên. (  Run as Administrator. )
7. Cài đặt phần mềm nối tiếp MWDPD-4VAC7-ER368-GW2IQ-TW2CT .
8. Một khi bạn đã cài đặt phần mềm, khởi động lại hệ thống của bạn một lần.
9. Phần mềm có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Chuyển sang trang Download Pass RAR : hoquangdai.com

Siemens LMS Virtual.Lab Rev. 13.8 x64 + APPSnDOCS v13.8 x64 + Các giải pháp bổ sung LMS & NXNastran v13.5 x64

Chuyển sang trang Download
Pass RAR : hoquangdai.com

 

Siemens LMS Virtual.Lab Rev. 13.10 x64 + APPSnDOCS v13.10 x64 + LMS Complementary Solvers & NXNastran v13.10 + LMS Maintenance Pack v13.10 x64

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

4 Comments

  1. Mình tải và cài rồi nhưng bị lỗi server.
    Bước cài server mình không hiểu lắm.
    Bạn hướng dẫn thêm cho mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *