ShaderMap Pro v4.2.2 x64

Like Comment

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí
Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí
Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí
Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí
Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí
Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí
Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí
Tải về nhanh ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm. Phần mềm cần tải xuống một số tệp trong khi cài đặt, vì vậy hãy chắc chắn truy cập hệ thống của bạn trên Internet.
2) Sao chép và thay thế nội dung của thư mục exe [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm và thay thế (các) tệp trước đó.
3. Từ giờ trở đi, không chạy các phím tắt cắt trên màn hình nền mà chạy tệp ShaderMap.exe đã thay thế trên đường dẫn cài đặt để khởi chạy phần mềm. (Bạn có thể xóa các phím tắt cắt được tạo trên màn hình nền và tạo một lối tắt cắt mới trên màn hình nền từ tệp này.)

Tải về ShaderMap Pro v4.2.2 x64 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *