Báo Link Hổng

Trong lúc làm việc chúng tôi còn sai sót trong việc bảo quản file. Vì số lượng file quá lớn nên chúng tôi không đảm bảo 100% file đều sống. Hi vọng nhận được góp ý của các bạn để chúng tôi khôi phục lại những bài viết có liên kết file không tồn tại