PTC Arbortext Editor v7.1 M050 x64

15 Likes Comment
Tải xuống PTC Arbortext Editor v7.1 M050 x64 - Phần mềm tài liệu hướng dẫn, biên mục và hướng dẫn tương tác với ngôn ngữ SGML và XML

PTC Arbortext Editor là một ứng dụng phần mềm với các công cụ chuyên nghiệp để tạo nội dung và tài liệu ở định dạng SGML và XML, đây là một lựa chọn tốt để xây dựng các thư mục và tệp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và hướng dẫn . Chương trình sử dụng XML, có thể được sử dụng để xây dựng nhiều hướng dẫn tương tác, học tập điện tử, danh mục, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn dựa trên web và hơn thế nữa. Ngoài ra, tất cả các tiêu chuẩn ngành, bao gồm S1000D, Dữ liệu và Tài liệu, đã được đáp ứng trong chương trình và có thể được sử dụng một cách an toàn để xây dựng nhiều danh mục và hướng dẫn sử dụng 3D và 2D.

Các tính năng chính của Phần mềm soạn thảo Arbortext PTC:
– Tạo danh mục và hướng dẫn tương tác cho các mục đích sử dụng khác nhau
– Sử dụng nội dung đa phương tiện 2D và 3D
– Sử dụng bảng và biểu đồ trong tạo tệp
– Sử dụng ngôn ngữ XML để tạo nội dung tương tác
– Tìm kiếm Mạnh mẽ với thay thế văn bản
– Tạo môi trường làm việc được cá nhân hóa cho mọi người dùng
– Chỉnh sửa và cập nhật nội dung được tạo sẵn
– Hỗ trợ các tiêu chuẩn DITA, S1000D và DocBook

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Windows 7 SP1 (x64)
– Windows 8.1 với Cập nhật (x64)
– Windows 10 (x64)

 

Tải về nhanh
PTC Arbortext Editor v7.1 M050 x64
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1- Tải phần mềm trước và giải nén nó.
2. Mở thư mục Crack / PTC LICENSE WINDOWS và nhấp chuột phải vào tệp FillLicense.bat và nhấp Run as Administrator, tệp License dành riêng cho hệ thống của bạn (PTC_D_SSQ.dat) sẽ được tạo trong cùng thư mục; Sao chép đến (ví dụ C:\Program Files\PTC)
3- Mở Control Panel -> System and Security -> System -> Advanced system settings -> Advanced -> Enviroment Variables
Trong trường System , chọn New và nhập thông tin sau:

Variable name: PTC_D_LICENSE_FILE
Variable value: C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat

4- Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp setup.exe từ trong thư mục Setup \ windows.
5. Sao chép và dán thư mục Arbortext Editor trong thư mục [email protected] nơi cài đặt phần mềm (mặc định C: \ Program Files \ PTC).
6- Khởi động lại hệ thống của bạn một lần.
7. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *