PTC Arbortext Advanced Print Publisher v11.2 M050 Build 5210 x64

15 Likes Comment
Tải xuống PTC Arbortext Nhà xuất bản in nâng cao v11.2 M050 Build 5210 x64 - Phần mềm Tài liệu & Phần mềm Xuất bản

Arbortext Advanced Print Publisher  một phần mềm mạnh mẽ để sản xuất, xuất bản hoặc in các tài liệu và ấn phẩm mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc mất nội dung. Với khả năng in ấn cao cũng như các công cụ thông minh và tự động, phần mềm cho phép người dùng xuất bản đầu ra trên máy chủ DTP hoặc môi trường máy tính để bàn . Nó hỗ trợ các định dạng như XML, trang Web, PDF, EPUB và HTML và rất dễ làm việc với tất cả người dùng.

Các tính năng chính của PTC Arbortext Phần mềm nhà xuất bản in nâng cao:
– Tạo, xuất bản hoặc in các tài liệu và ấn phẩm không chất lượng
– Hỗ trợ định dạng, PDF, EPUB, HTML, v.v.
– Xuất bản tài liệu lên máy tính để bàn hoặc máy chủ
– Tạo và xuất bản tài liệu Chất lượng DTP
– Quy trình xuất bản tự động để tiến hành công việc
– Xuất bản tài liệu bất kể loại phương tiện truyền thông

Tải về nhanh
PTC Arbortext Advanced Print Publisher v11.2 M050 Build 5210 x64
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1- Tải phần mềm trước và giải nén nó.
2. Mở thư mục Crack / PTC LICENSE WINDOWS và nhấp chuột phải vào tệp FillLicense.bat và nhấp Run as Administrator, tệp Giấy phép dành riêng cho hệ thống của bạn (PTC_D_SSQ.dat) sẽ được tạo trong cùng thư mục; Sao chép vào (ví dụ C: \Program Files \ PTC)
3- Nhập Control Panel -> System and Security -> System -> Advanced system settings -> Advanced -> Enviroment Variables
Trong trường System, chọn New và nhập thông tin sau:

Variable name: PTC_D_LICENSE_FILE
Variable value: C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat

4- Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp setup.exe từ trong thư mục Setup \ windows.
5. Sao chép và dán thư mục Arbortext PE trong thư mục [email protected] nơi cài đặt phần mềm (mặc định C: \ Program Files \ PTC).
6- Khởi động lại hệ thống của bạn một lần.
7. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *