Passware Kit Forensic 2017 v4.0

12 Likes 1 Comment
Passware Kit Forensic 2017 v4.0 x86 / x64 - Phục hồi mật khẩu Phần mềm khôi phục mật khẩ

Passware Kit Forensic 2017 v4.0 x86 / x64 – Phục hồi mật khẩu, Phần mềm khôi phục mật khẩu

Passware Kit Forensic 2017 v4.0 x86 / x64 - Phục hồi mật khẩu Phần mềm khôi phục mật khẩ

Passware Kit Forensic 2017 v4.0

Passware Password Recovery Suite Forensic là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn phục hồi cả mật khẩu đơn giản và phức tạp từ các loại tập tin khác nhau.
Nó cung cấp cho bạn một số phương pháp và cách tiếp cận mà bạn có thể sử dụng để tấn công các tệp Excel, Word, Internet Explorer, Access, Outlook, Lotus Notes, Firefox và nhiều loại tệp khác và khôi phục mật khẩu.
Ứng dụng hiển thị một giao diện nén giúp toàn bộ quá trình trở nên dễ dàng và trong nhiều trường hợp, bạn sẽ được trợ giúp dưới dạng trình hướng dẫn từng bước. Ví dụ, khi bạn muốn khôi phục lại một tập tin, ứng dụng cho phép bạn chọn tập tin từ ổ cứng của bạn, tải nó và sau đó yêu cầu bạn chọn một phương pháp phục hồi.

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *