NCH MixPad Masters v5.33 Beta – Phần mềm ghi và trộn âm thanh

1 Like Comment

Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta – Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí

Với phần mềm ghi và trộn nhiều bản nhạc của MixPad , bạn có thể truy cập tất cả sức mạnh của thiết bị ghi và trộn chuyên nghiệp thông qua một nền tảng duy nhất hợp lý hóa quy trình và thực hiện pha trộn. 
MixPad sẽ giảm thiểu thời gian cần thiết để trộn dự án tiếp theo của bạn trong khi tối ưu hóa chất lượng âm thanh.

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta - Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta – Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta - Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta – Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta - Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta – Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta - Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta – Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta - Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí
Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta – Phần mềm ghi và trộn âm thanh Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm. 
2. Chứa nội dung của thư mục exe [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm. * Sao chép và thay thế (các) tệp trước đó. 
3. Chạy phần mềm. 

Tải về NCH MixPad Masters v5.33 Beta Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *