Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 – phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu

Like Comment

Navicat Data Modeler là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và dễ sử dụng để tạo và thao tác các mô hình dữ liệu. Nó hỗ trợ các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL và SQLite. 
Navicat Data Modeler cho phép người dùng thiết kế trực quan các cấu trúc cơ sở dữ liệu, thực hiện quy trình kỹ sư đảo ngược / chuyển tiếp, nhập cấu trúc bảng từ nguồn dữ liệu ODBC, tạo tệp SQL và mô hình in thành tệp, v.v.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

HĐH: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Server 2008, Server 2012, Server 2016

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 - phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 – phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 - phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 – phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 - phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 – phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 - phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 – phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 - phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí
Tải về nhanh Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 – phần mềm quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Ngắt kết nối hệ thống khỏi Internet.
2. Cài đặt phần mềm nhưng không chạy phần mềm và nếu phần mềm đang chạy, hãy đóng phần mềm.
3. Sao chép tệp Keygen.exe tại vị trí cài đặt phần mềm và chạy dưới dạng Run as Administrator.
3.1. Trong Patch 1) Lưu ý rằng Modeler được chọn.
3-2. Nhấp vào Patch.
3-3. Trong phần 4, nhấp vào Tạo Keygen để tạo số sê-ri.
3-4. Nhấp vào Tạo (ở dưới cùng của cửa sổ keygen). Tạo tập tin Lisense_file. Lưu nó

4. Chạy phần mềm.
4-1- Trong cửa sổ kích hoạt, nhấp Đăng ký.
4-2. Nhập số sê-ri được tạo trong bước 3-3 và nhấp vào Bàn phím hoạt động bằng cách giữ đồng thời các phím Shift và Ctrl.
4-3. Ở bước tiếp theo, một cửa sổ sẽ xuất hiện để giải quyết vị trí của tệp Lisense_file (được tạo trong 3-4).

Tải về Navicat Data Modeler v2.1.18 x86/x64 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *