MyDraw v4.0.0

2 Likes Comment

Tải xuống MyDraw v4.0.0 – Thiết kế sơ đồ, sơ đồ tổ chức và vẽ bản đồ tư duy

MyDraw là một ứng dụng mạnh mẽ để thiết kế và sản xuất các sơ đồ khác nhau, sơ đồ tổ chức, bản đồ tinh thần, sơ đồ mạng , biểu đồ kinh doanh, v.v. Phần mềm này bao gồm một cuốn sách gồm hàng trăm biểu đồ, biểu tượng, hình dạng, mẫu đa dạng, công cụ thiết kế mạnh mẽ, sơ đồ mặc định, v.v. Trên thực tế, MyDraw là một phần mềm mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng để thiết kế nhiều sơ đồ, bản đồ tinh thần và biểu đồ cá nhân hoặc doanh nghiệp. Cũng có thể trích xuất và in kết quả đầu ra. Phần mềm này có thể là một sự thay thế tốt cho phần mềm visio.

Các tính năng chính của phần mềm MyDraw:
– Thiết kế nhiều biểu đồ, biểu đồ và bản đồ tinh thần
– Khả năng tương thích Visio
– Mở và chỉnh sửa các tệp Vision Design (VSDX)
– Trích xuất các thiết kế Visio (VSDX)
– Giao diện Đúng người dùng
– sự lựa chọn giữa các giao diện người dùng với các chủ đề khác nhau và tùy chỉnh

MyDraw

MyDraw includes powerful features to help you with your flowcharts, org charts, mind maps, network diagrams, floor plans, general business diagrams and drawings. Including libraries with hundreds of diagram shapes and symbols, templates, powerful drawing tools, automatic diagram layouts, advanced printing and exporting capabilities, and many more, MyDraw is the right diagramming solution for your business, or personal projects.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32-bit & 64-bit)
RAM: 512 Mb
HDD: 100 Mb disk space
Monitor: 
display resolution of at least 720p (1280 x 720). MyDraw will work best at a resolution of WXGA (1366 x 768) or higher
.NET Framework 3.5 or highe

 

Tải về nhanh MyDraw v3.9.0 Full Miễn Phí

Tải về nhanh MyDraw v3.9.0 Full Miễn Phí

Tải về nhanh MyDraw v3.9.0 Full Miễn Phí

Tải về nhanh MyDraw
MyDraw v3.9.0

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
  1. Cài đặt phần mềm.
  2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
  3. Chạy phần mềm

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *